Multi-Skilled Maintenance Electrician / Trydanwr Cynnal a Chadw

For this role you will be educated to a minimum of City & Guilds 2365 or equivalent NVQ Building Services related subject and hold the City & Guilds 2382 qualification (17th Edition Certification).  You will have at least 3 years practical working experience of BS: 7671 and good working knowledge of the applicable electrical codes of practice, guidance notes and regulations. You will have an organised and methodical approach to work, good interpersonal and written communication skills, a genuine sense of a “can do” attitude and the ability to work with specialists and non-specialists alike as part of a team. You must be able to work flexibly in relation to rota working times/days ensuring team cover across weekends and Bank Holidays and an appreciation and interest in the Garden’s purposes is highly desirable, as is fluency in written and spoken Welsh.

OUTLINE DETAILS OF APPOINTMENT

Starting from the soonest date which can be arranged, this is a full time permanent role of 37.5 hours per week. The working arrangement is expected to be 7.5 hours per day and to provide maintenance cover for an informal rota system of 5 days out of 7. The salary is £18,000 per annum.

Athrawon

Mae angen athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n siarad Cymraeg er mwyn cefnogi ein tîm llawn amser yn ein Hadran Addysg. Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn amrywiaeth o raglenni dysgu, ac os fyddwch chi’n addas cewch eich talu £10 yr awr.

Rhaid ichi fod yn weddol heini ac yn hoffi gweithio yn yr awyr agored. Bydd maint y gwaith yn dibynnu ar lefel y gofyn am ein rhaglenni dysgu. Os oes diddordeb gennych, anfonwch eich CV at kay.bailey@gardenofwales.org.uk, neu rhowch alwad i Kay ar 01558 667150.  Os ymunwch chi â’n tudalen Facebook, fe ddowch chi i glywed am swyddi gwag unwaith iddyn nhw gael eu cyhoeddi.