Athrawon – mae angen athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n siarad Cymraeg er mwyn cefnogi ein tîm llawn amser yn ein Hadran Addysg.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn amrywiaeth o raglenni dysgu, ac os fyddwch chi’n addas cewch eich talu £10 yr awr.   Rhaid ichi fod yn weddol heini ac yn hoffi gweithio yn yr awyr agored. B ydd maint y gwaith yn dibynnu ar lefel y gofyn am ein rhaglenni dysgu.

Os oes diddordeb gennych, anfonwch eich CV at kay.bailey@gardenofwales.org.uk, neu rhowch alwad i Kay ar 01558 667150.  Os ymunwch chi â’n tudalen Facebook, fe ddowch chi i glywed am swyddi gwag unwaith iddyn nhw gael eu cyhoeddi.