16 July/Gorffenaf

The plan this year is to open up a large trench at the east of the site where we think the Middleton’s original hall was situated. Over the weekend we managed to re-open last years trench 1 and remove the backfill, so that it is back to the stage we left it at last year. Today, we were greeted to a very wet and windy sight, which caused a delay to our start; despite this we managed to extend the trench to the north, making it more than double its original size and clean it ready for excavation. Our plans for this year are to extend the trench even more, out to the east, so that we can see an improved ground plan for what we hope will contain the remains of the hall. What we uncovered today has confirmed that our interpretations for this trench last year were true, with the ‘robber trench’ visible as a dark scar, continuing its route north. Several questions need to be answered this year and things are looking good so far, for us to do so.

As today was mostly spent de-turfing and cleaning up our finds were all from the topsoil, but include several iron nails, willow pattern pottery, lots of mortar and most interestingly an used tube of paint! Could this have been discarded by Horner when he painted the garden vistas for Paxton? Come visit us on site to find out and see the finds for yourself. We will next be digging on Wednesday the 18th July but there will be daily guided tours running even when we aren’t excavating, and see the notice-board at the east entrance of the glasshouse for more info.

Rydym yn bwriadu ail-agor ffos 1 o blwyddyn diwethaf ond i gwneud e’n fwy i ceisio darganfod fwy o tystioleithau a gwybodaeth i ateb ein cwestiynnau am y neuadd. Ar ol penwythnos llwyddiannus rydym wedi ail-sefydlu ffos 1 nol i’r sefyllfa a gadawon ni ‘e blwyddyn yn ol, a dechrauo’n ni ehangu’r ochrau i’r gogledd ac i glannhau’r wyneb i gweld yr archaeoleg yn well, er i’r tywydd gwneud eu gorau i rhwystro ni! Rydym yn gobeithio wneud hyn eto a ehangu’r ffos i’r dwyrain i darganfod os oes unrhyw olion o’r hen neuadd. Mae’n gwaith ni heddi wedi cadarnhau fod ein sylwadau blwyddyn diwethaf yn gywir, gan mae rhai o’r nodweddion a gwelo’n yng ngynt, yn parhau trwy’r ehangiad.

Gan roeddwn yn gweithio’n galed i ehangu’r ffos ac i glahannu’r wyneb newydd i lan, mae gyd or ffeindiau yn perthyn i amserau fwy modern. Cefo’n ni hoelion haearn, crochenwaith ‘willow pattern’, digonedd o cymrwd a hefyd hen tiwb paint! A taflodd Horner hwn i ffwrd pan oedd yn peintio i Paxton? Dewch i lawr i darganfod yr ateb! Byddwn yn palu nesaf ar dydd Mercher yr 18fed o Gorffenaf, ond fe fydd teithiau o’r ffosydd yn mynd pob dydd tab eth, ewch i’r byrddiau wybodaeth yn porthladd y dwyrain yn y Ty-Gwydr am fwy o wybodaeth.

18th July/ Gorffenaf

We continued working on the southern end of the trench today, peeling off the tarpaulin which was put down at the end of the previous excavation and ensuring all of the features in the southern half have been excavated to the same level, and cleaning the whole lot for a big pre-excavation trench shot. Tomorrow we will start digging the features and hopefully getting some exciting archaeology for visitors to see. Today’s finds have included decorated tiling and more mixed pottery.

There is a second blog being written by one of the team, Holly and is available with her pictures here. For those who read last years blog they will remember that we were uploading video content to keep you updated, we are hoping to reinstate this soon but are having some technical issues at present, keep checking here for any updates.

Gweithio’n heddiw ar hanner y de o’r ffos, yn tacliso lan a tynny’r tarpaulin o blwyddyn diwethaf i ffwrdd o’r gwaelod y ffos, yn barod i cymryd y llun-cyn-palu. Yfory rydym yn bwriadu dechrau palu y nodweddau i sicrhau bod archaeoleg diddorol i pawb gweld. Gorau’r ffeindiau heddiw oedd darn o teil, nail a i wal neu i lawr; a fwy o crochenwaith cymysg.

Mae yna blog arall iw weld sydd yn cael eu ysgrifennu gan Holly, un o’r tim. Os roeddech chi’n gyfarwydd a’r blog yma blwyddyn diwethaf, byddwch yn cofio’r fideos a roeddech yn gallu weld ar y we. Yn anffodus mae problemau technegol gyda ni ar hyn o bryd, ac nid ydym yn gallu gwneud hyn eto, ond rydym yn gobeithio ail-sefydlu hon cyn bo hir, cadwch darllen y blog yma am fwy o wybodaeth.

19th July/Gorffenaf

At last! The sun is shining again, and we can dig without fear of being rained off (at least for now!). We continued with our plans to remove the fill of the robber trench, which will allow us to investigate the demolition deposits through which it is dug. At the southern end, our slot through it has reached the very base of the robber’s trench, which looks like it coincides with the construction slot, although there may be some of the original packing material in place. We will look further into this tomorrow whilst digging out the rest of the feature to see if we can find any material in situ. As soon as we’ve removed the most recent event in the chronology of this site we can move on to those deposits associated with the demolition of the building. Remember to check out Holly’s blog as she is also uploading some excellent photographs of the dig and some of our best finds.

Today’s finds were consistent with yesterday’s although we have wall plaster and broken pieces of purply brown-mudstone (as John Rocks thought we would find last year!) from the lower levels of the robber trench; whilst the upper levels have produced a broken piece of black marble, a mixture of handmade bricks and possibly a cock-spur!

Video updates are now available once again, please go to the MiddletonDig channel on YouTube to see videos of the excavation from the current dig and last years.

Gyda’r tywydd yn well nac ydym wedi gweld ers lawer dydd, roedden ni yn rhydd i palu’n egniol am y tro cyntaf. Cadwon at i palu mas y prydd wedi llenwi nodwedd hir trwy canol y ffos. Credw’n mae ffos i ddwgyd cerrig mawr yr hen neuadd ydy’r nodwedd, ac fellu hyn iw’r digwyddiad fwya diweddaraf. Mae’n rhaid cymryd hi mas yn gyntaf cyn allwn edrych ar y nodweddau sydd i wneud a chwalfa’r neuadd. Cofiwch i darllen blog Holly gan fod hi’n lanlwytho lliniau ardderchog or gwaith a’r ffeindiau gorau.

Heddiw ffeindio bron yr un pethau a ddoe gyda plaster wal a darnau o’r cerrig mawr yr adeilad, o’r haenu’r isa’r ffos lladrata, ac yn yr haenu uchaf ffeindio’n darn o marbl ddu, cymysg o briciau syml, ac mae’n bosib, sbardun ymladd ceiliogau!

Rydym yn gallu rhoi fideo’s lan ar y we eto a gallwch gweld rhain ar sianel MiddletonDig ar YouTube, ble fyddwch yn gally gweld yr hyn rwyn so’n am yma ar y blog.

20th July/Gorffenaf

Things continued according to plan today as we took out the layers of deposits filling the robber trench. At the moment it appears that the walls were not robbed in one visit and that they were excavated in 16ft (1 pole) sections, judging by the complete section visible within the trench. This means we know a bit more detail about the raiding of the material from the site which may help us assess the demolition once we get onto those features. Until then we are using two methods to excavate the feature, the southern end via spits, and the northern end in single contexts, this should hopefully provide us with quick answers whilst being able to fully record the feature. As we are still working through re-deposited material, the nature of our finds are the same as previous although with varied concentrations across the trench. Hopefully this information will help give detail for the history of the site. There is a daily tour at 2.00pm leaving from the east entrance of the glasshouse so, please visit us to see the excavation and our most recent finds; who knows what will turn up next.

Cadwo’n at i palu trwyr nodwedd lladrata yng nghanol y ffos heddi. Ar hyn o bryd mae’n edrych fel petau wnaeth y ‘lladron’ palu am y cerrig dros sawl ymweliad ar safle, nid mewn un ymdrech, gan mae’r llanw-prydd y nodwedd lladrata yn newid pob 16 troedfedd (1 pole) o beth sydd ti fewn i’n ffos ni. Bydd y wybodaeth hyn yn defnyddiol i n i deall sut a wnaeth y neuadd cael eu tynnu lawr ac wedyn lladrata a gobeithio rhoi dyddiad i’r digwyddiadau yma i ni. Nes bod ni’n gallu edrych ar y nodweddau eraill rydym yn ceisio palu mas yr holl llanw or nodwedd ac rydym yn defnyddio ddau dull i cael y wybodaeth yn cyflym ac, yn fwy bwysig, yn gywir hefyd. Gan ein fod ni’n palu trwy llanw sydd wedi ail-ddodi mewn i’r nodwedd, mae natur y ffeindiau wedi parhau heddi ond gyda rhai llefydd yn dal fwy o un fath na’r lleill. Bydd y wybodaeth yma yn helpu ni deall hanes yr adeilad ar amseryddiaeth hefyd. Cofiwch fod yna taith yn gadael am 2.00 y prynhawn pob dydd, o’r porthladd y Dwyrain y Glasshouse os ydych eisiau gweld yr holl rydym yn ffeindio, all fod y pethau gorau yn troi lan pan rydych chi yna!

21st July/Gorffenaf

The weekend has arrived, and progress has been steady today. The robber trench in the southern half has nearly been bottomed, and an exciting indication as to what was once on this site turned up in the form of a large stone. Although we haven’t yet identified any signs of worked faces the size of this stone alone is a promising indicator of a substantial building. The northern half of the robber trench also turned up some interesting twists today with unexpected deposition observed, and evidence for slate roof tiles. These tiles are likely to relate to a more recent building than the hall we are seeking but it reminds us of the length of time this area has been utilised. Now that the robber trench has been bottomed in the southern half of the trench, we can begin to try and decipher the demolition layers there.

Don’t forget that everyone is free to visit the site during the NBGW’s opening times and that there is a daily tour at 2pm leaving from the eastern entrance of the glasshouse. Also that we have a second blog by Holly available here for her perspective and some great photographs, and finally check out MiddletonDig on youtube where you can see video’s from this year’s excavation and our previous work.

Mae’r penwythnos yma, ac mae gwaith yn cadw ymlaen. Heddiw wnaethon cyrraedd gwaelod y nodwedd lladrata yn De’r ffos, ble ffeindio’n ni carreg enfawr wedi symud ond yn agos at y gwaelod. Mae’n edrych pe’tai fod hon yn un o’r cerrig seiliad y neuadd ond bydd rhaid i ni aros i gweld os oes unrhyw llunio yn amlwg arno. Yn ochor y gogledd gwelon fod y llanw’n wahanol i beth oedden yn disgwyl, a hefyd tystiolaeth o teils llechi yn cael ei defnyddio yn fwy diweddar. Nawr mae’r nodwedd lladrata wedi cael eu palu i’r gwaelod rydym yn gallu ceisio deall yr haenu chwalu wrth ei yml.

Cofiwch paw bi ddod i ymweld ar safle pan rydych yn ymweld ar Gerrdi Fotaneg Cenedlaethol ac fod yna taith gyda arweinydd pob dydd, yn gadael y glasshouse am 2 y prynhawn. Hefyd mae yna ail blog yn cael eu ysgrifennu gan Holly yma ble cefwch sylwadu hi a ffotograffiau gwych, ac yn olaf gallwch gweld fideo’s or gwaith ar MiddletonDig ar youtube.

22nd July/Gorffenaf

Today has been mostly spent trying to work out the very irregular edges that the robber trench provides in both halves of the trench. It appears that the robbers’ actions when trying to lift the stones out of the trench dug into the walls of the original foundation cut, causing some severe undercutting of the cobbled surface, which is stratigraphically above it. As we don’t wish to investigate the cobbled surface any further yet, we have had to protect it and give the edge a bit of shoring to ensure it doesn’t collapse on anyone working in the trench, fortunately we can begin investigating the rubble on the eastern edge of the trench tomorrow; well away from the area in question. Only a short entry today but don’t forget to check out the video’s at MiddletonDig and to see read Holly’s blog too.

Rydym wedi bod yn ceisio darllen y tystiolaeth mae’r nodwedd lladrata wedi gadael heddiw. Mae ochrau’r nodwedd yn hynod o anodd i gweld, ond mae’n edrych fel petai’r lladron wedi torri o dan y coblau wrth ceisio tynni’r cerrig seiliad allan. Gann id ydym eisiau palu lan y coblau eto, rydym wedi ddiogeli nhw a ni, gyda cerrig i dal y pwysau o dan nhw. O damwain a hap, nid ydym yn gorfod gweithio yn yr ardal yna eto gan fyddwn yn edrych i weld beth sydd o dan y cerrig ar y dwyrain o’r ffos. Dim ond nodyn bach heno on cofiwch fod y fideo’s ar gael ar MiddletonDig and i ddarllen blog Holly.

23rd July/Gorffenaf

Things have continued apace today, we’ve started investigating what is underneath the rubble material at the north-west side of the trench, a possible post-setting or column foundation that is in the cobbled surface, whilst preparations have been made to begin investigating what may be under the rubble at the south-eastern side of the trench. So although today has seen fewer finds coming to the surface, the extent of features, and glimpses of what may yet surface have been exciting. We have a day off tomorrow (24/07/2012) so there will be no work on site but don’t forget that the daily trench tour leaves the glasshouse east entrance at 2pm regardless. If you can’t come down to the gardens to see the work in person then check out MiddletonDig on Youtube for videos from the site, and also Holly’s blog for information and photographs. We’re all looking forward to a rest-day tomorrow, but can’t wait to find out what there is to find.

Mae ‘di body n diwrnod brysyr heddiw, gyda digonedd of nodweddau yn cael eu archwilio. Ni’n cymryd y haen cerrig i ffwrd o’r gogledd-orllewin o’r ffos i gweld os yna nodweddau o dan nhw, ac yn paratoi i wneud yr un peth yn y de-dwyrain hefyd. Ar ol bod yn amyneddgar iawn, rydym wedi dechrau archwilio’r nodweddau sydd i weld yn y coblau yn y de-orllewin o’r ffos. Felly er bod llai o ffeindiau wedi dod lan, mae’r gwaith ar y nodweddau ar cip-olwg ar beth sydd i ddod wedi body n cynhyrfus iawn. Ni fyddwn yn gweithio yfory (24/07/2012) ond cofiwch fydd y taith yn gadael o’r glasshouse am 2 y prynhawn pob dydd ta beth. Os nad ydych yn gallu dod lawr i weld ein gwaith yn personol, rydych yn gallu gweld y fideos o ni’n gweithio ar MiddletonDig ar Youtube a hefyd mae yna blog arall gan Holly ar gael yma. Reit te, diwrnod i ymlacio a meddwl am yr hyn sydd o’n blaen.

25th July/Gorffenaf

As we near the end of the dig we find ourselves in a hurry to make sure we can answer as many questions as possible in the time we have left. Unfortunately doing this often produces more questions still! Today we’ve found the bottom of the robber trench in the trench extension, where it appears the original building made use of outcrops of bedrock for the foundations; while to the west we appear to have identified a new cobbled surface, possible reflecting the one which was exposed last year. Also in the south east of the trench, beneath the rubble we have found a roughly mottled, beaten earth surface, intriguingly the, going into the trench section appear to be another cobbled surface! Although we expected a new surface, we hadn’t anticipated so many to appear across the trench at once. The picture that is building is that of a structure whose features and surfaces were repaired and replaced several times through its lifetime, this has interesting connotations for the interpretation for the garden landscape surrounding the site. Let’s hope we can build a fuller picture before the Sunday, our last day of digging. If you would like to visit us while the excavation is in progress make sure you do so soon, and remember that there is a daily tour at 2pm which leaves from the glasshouse east entrance. If you can’t join us in person then you can read Holly’s blog for her view of events, and you can see video’s from the site on MiddletonDig.

I ni’n agosai at diwedd ein gwaith blwyddyn yma ac rydym yn ceisio cadarnhau yr hanes o’r adeiladau a’r tirwedd o’n gwympas. Wrth chwilio am hyn, sicrhawn fod y sotri yn cymhlethi dros ben! Wrth cyrraedd y gwaelod y nodwedd lladrata or diwedd yn y gogledd mae’n disgwyl fel bod yr adeilad wedi’i sefydlu ar seiliadau cryf iawn trwy defnyddio’r craigwely ynddynt. I’r gorllewin o’r gwaith yna mae’n disgwyl fod genym llawr o coblau yn dod lan, ac i’r de-dwyrain rydym wedi ffeindio llawr o prydd-gwasgedig a coblau yn rhedeg o dan ochrau’r ffos. Roeddwn yn disgwyl ffeindio lloriau cyn diwedd y cloddio, ond nid mor gymaint ar un dydd! Mae’r stori sy’n datblygu yn dechrau cweud hanes yr adeilad, ac mae’n debyg fod y lloriau a’r adeilad yn cael ei trwsio sawl gwaith trwy gydol ei fywyd cyn cael ei chwalu. Mae hyn yn codi cwestiynnau am yr hyn rydym yn meddwl am y tirwedd a’r gerddi ogwympas y neuadd. Dere gobeithio am fwy o atebion cyn y diwedd ar dydd Sul. Os hoffech dod lawr i gweld y gwaith cloddio gwnewch yn siwr i ddod yn gyson, a cofiwch fod taith yn gadael pob dydd am 2 or gloch o porthladd y dwyrain y glasshouse. Os nad ydych yn gallu dod i weld ni bersonol allwch darllen blog Holly hefyd a gweld fideo’s ni ar MiddletonDig.

26th July/Gorffenaf

Well we’ve finally reached the bottom of the robber trench in this year’s trench extension. It’s taken a while but it has been worth it, as within it we have found 5 large boulders, some with roughly mortared joints; which means we have found some, relatively in situ, foundation stones. This is promising news for any future works searching for walls or foundations as they may well still exist. The rest of the trench is also looking good, with the full extent of the cobbled surface exposed on the western edge and even some features set into it, for us to look at. Meanwhile work has begun to lower the eastern rubble layer to assess what surfaces lie beneath that. We are winding up our investigations for this year but still have a few large features to explore so please visit us to see how we’re getting on, a daily tour leaves at 2pm from the glasshouse eastern entrance and visitors are welcome on site throughout the day. There is also a second blog by Holly and video’s of the dig in progress to see.

O’r diwedd mae’r holl llanw o’r nodwedd lladrata wedi cael eu tynni mas, ac rydym wedi darganfod 5 carreg fawr ar y gwaelod, sef seiliau’r hen neuadd. Mae rhai ohonnynt wedi morteri at eu gilydd, sydd yn ddweud wrthym fod nhw bron yn yr un safle a ble roedden nhw pan oeddynt yn rhan o’r neuadd. Mae hyn yn newyddion cyffroes i nig an mae’n meddwl fod e’n debyg fod fwy i ni ffeindio yn gweddill y safle. Mae gweddill y ffos yn disgwyl yn dda hefyd gyda’r holl coblau yn dangos i’r gorllewin, gyda nodweddau ynddo, ac rydym yn dechrau gweld newidiadau o dan y cerrig-chwarel o oedd i’r dwyrain. Rydym yn arafi’r gwaith wrth i ni agosai at diwedd y pythefnos archwilio, ond mae sawl nodwedd i ni eisiau edrych arno o hyd. Os ydych yn meddwl dod lawr i weld ni, mae pawb yn croeso unrhyw bryd ond cofiwch fod yna taith yn gadael porthladd y dwyrain y glasshouse am 2or gloch pob dydd, ac allwch dilyn ni trwy blog Holly a gwylio fideo’s hefyd.

27th July/Gorffenaf

The last few days of any dig always seem slower as the activities shift more towards recording than excavating, but despite this we still have some digging and cleaning to do. As expected the cobbles found on the eastern edge of the trench do continue under what was left of the demolition rubble, running parallel with the robber trench (and by supposition the old wall) but there is something else happening in the north east corner which we have yet to decipher. Perhaps, in one of the greatest traditions of archaeological works, the best discoveries will happen on the penultimate day of the dig! Meanwhile the rest of the site has been cleaned ready for recording and for the open day which is tomorrow. As always visitors are welcome on site throughout the day but don’t forget that there will be frequent tours leaving from the eastern entrance of the glasshouse which will give a full history of events to prepare you for the archaeological tour. We have a temporary technical hitch with the video uploads but please check out what we have uploaded so far here. Also check out Holly’s blog for her perspective and photo’s too.

Mae’r dyddiau olaf o unrhyw gwaith archaeoleg yn arafi tua’r diwedd, wrth i’r gwaith newid o archwilio i recordio, er hynni mae digon o palu a tacliso da n ii wneud. Mae’r coblau i’r dwyrain yn cadw rhedeg o dan y cerrig chwarel a oedd i’r gogledd, ac mae’n disgwyl fel bod nhw’n parchu llinell yr hen wal, ond mae rhywbeth newydd yn digwydd i’r gogledd dwyrain bydd rhaid i ni esbonio cyn y diwedd. Ni’n siwr bydd y darganfodiadau yn dod ar y diwrnod olaf ond un, fel ar pob gwaith cloddio! Rydym wedi bod yn partoi gweddill y ffos i recordio ac i’r diwrnod agored sydd yfori. Os ydych yn meddwl dod i weld ei’n gwaith ni, cofiwch bydd teithiau yn gadael yn aml trwy’r dydd or porthladd y dwyrain y glasshouse, ble gallwch clywed hanes y teulu Middleton, a hanes ein gwaith yn barod i chi clywed yr hyn rydym yn ffeindio. I ni’n flin iawn i ddweud fod yna trafferth da ni yn rhoi’r fideo’s ar y we ar hyn o bryd ond mae’r hyn rydym wedi recordio’n barod o hyd ar gael yma. Cofiwch i darllen blog Holly am sylwadau hi a’u lliniau hefyd.

28th July/Gorffenaf

Well yesterday’s prediction has come to pass, the penultimate day did turn up some very interesting discoveries but this hasn’t left us feeling pressured or dejected. On the contrary, we now understand much better why one of the post settings in the western cobbles appears in plan as it does, and we may have identified another east-west linear feature in the northern part of the trench, a possible internal wall; unfortunately we only have one edge of it as it runs under the section giving us only a slight glimpse of it. What this means is that there are still so many questions we would like to answer which we will have to wait until next year to investigate. The features and finds we have discovered this year have really added to our interpretations of the building, its demolition and subsequent robbing, which will hopefully help us better understand the landscape in which it is set. Our last day of work will be tomorrow, and we can’t believe the 2 weeks is already coming to an end. We cannot wait to continue looking into the archaeology of this site in the future and hope to be back next year to establish even more about this site.

Mae’r darganfodiadau heddiw wedi body n diddorol, a tamed bach yn annifyr hefyd. Rydym wedi darganfod atebion i’n cwestiynnau am un or pyst yn y gorllewin, a mae’n digon bosib fod genym ffos i un or walydd mewnol yn rhedeg i’r dwyrain, yn gogledd y ffos. Yn anffodus mae hanner y nodwedd tu fas ein ffos ac nid ydym yn gallu edrych yn fwy ynddo y blywddyn yma. Mae hyn i gyd yn meddwl bydd rhaid i ni ddod yn ol yn y dyfodol, gobeithio y blwyddyn nesaf, i cadw ein ymchwilio ymlaen. Mae’r holl nodweddau a ffeindiau rydym wedi darganfod y tymor yma wedi ehangu yr hyn roedden wedi dehongli o blwyddyn diwethaf am hanes yr adeilad, eu dinistrio a’r lladrata a wnaeth dilyn, bydd hyn i gyd yn helpu i ni deal yr holl tirwedd o gwympas y safle. Yfori yw ein diwrnod olaf o cloddio, ac mae’n anodd credo mae’r diwedd wedi cyrraedd yn barod. Rydym i gyd yn gobeithio i ddod yn ol blwyddyn nesaf i ehangu eto ar ein wybodaeth am y neuadd Middleton a’i archaeoleg.

29th July/Gorffenaf

Our last day on site with the volunteers has been lots of fun even if the pace of work has been a lot slower with no features being excavated anymore and everyone on cleaning or recording duties. We had some end of dig cake and took in the Botanic Garden’s most recent installation, ‘Ghost Forest’ during our lunch break. Despite this we had 3 small finds today, a lead pistol ball, a decorated copper button and another lead object. It was a good job we were still working on the trench plan so that we could record their locations! It’s been another fantastic year with some great archaeology to explore, some exciting finds, and as always an excellent group of volunteers who were all eager to learn and never complained about even the most menial of tasks, to them we offer our greatest thanks and we can only hope we have been able to give them a pleasant experience with archaeology, one which we hope they will remember fondly. We hope to be able to offer a repeat of this for many years to come, so if you would be interested in joining in with us, keep your eyes peeled on the Gardens’ website for any information. Our thanks also extend to the visitors who were able to make the journey down to visit us, and to those who have followed us online, as your interest makes all the work worthwhile. The videos will be left on the internet for you all to see for the time being, and we hope to upload any updates during the year if we have any developments. And so for another year; goodbye, and thanks again.

Na diwedd i’r gwaith am y blwyddyn yma, ac er i’r cyflymder fod yn araf bach heddiw, gyda pawb yn glanhau neu yn recordio, wnaeth pawb cael hwyl a sbri. Cefo’n ni cacen i dathlu’r diwedd a wnaethon mynd i weld gosodiad newydd y Gerddi sef ‘Ghost Forest’ yn ystod yr amser cinio. Gyda’r gwaith mor araf nid oedden yn disgwyl i ffeindio dim byd, ond ffeindio’n ni bwled plwm i llawddryll, botwm copr, a darn o plwm arall. Mae wedi body n blwyddyn ardderchog gyda archaeoleg diddorol a digon o ffeindiau i ni, ac fel y blwyddyn diwethaf roedd y gwirfoddelwyr yn gwych, gyda diddordeb yn yr holl gwaith, hyd yn oed y gwaith caled iawn; i nhw rhown ni ein diolchgarwch, a’n gobeithio’n fod ei amser gyda ni wedi bod yn hwylus. Rydym yn gobeithio bu ni’n gallu offrymi i pawb yr un profiad eto blwyddyn nesaf ac am sawl i ddod hefyd, fellu os ydych gyda diddordeb mewn ymuno gyda ni edrychwch mas am wybodaeth o’r Gerddi. Hoffwn hefyd dweud diolch i pawb a wnaeth dod lawr i ymweld ar ffos, ac i paw bi dilynodd ein gwaith dros y we; eich diddordeb chi sydd yn gwneud yr holl waith yn bwrpasol. Gadawn y fideos i gyd ar y we am nawr, ac rydym yn gobetithio ychwanegi atynt yn y flwyddyn i ddod. Fellu am blwyddyn arall, hwyl a diolch eto.