The Welsh language policy for the National Botanic Garden of Wales can be found here

Gall y polisi iaith Gymraeg ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar gael yma