Amser i rannu

Amser i rannu

Cofiwch taw mis Medi yw ein mis ar gyfer “Aelodau:  dewch â ffrind, AM DDIM’ i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Am fis cyfan, bydd eich cerdyn aelodaeth yn caniatau mynediad i un person yn ychwanegol – pob dydd o fis Medi.  Mae hynny’n cynnwys yr Ŵyl Degeirianau benwythnos yma, y diwrnod hwyl i’r teulu ar […]

No Comments

Cwrs yn yr Ardd

Mae cwrs Cymraeg 30-wythnos o hyd ar gyfer dysgwyr yn dechrau yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ddydd Llun Hydref y 1af.   Mae’r cwrs a drefnir gan Brifysgol Abertawe yn cael ei gynnal yn wythnosol ar ddydd Llun, o 10yb-2.30yp a bydd yn costio £100 (neu £55 am gonsesiynau) ac yn cynnwys yr holl ddeunydd […]

No Comments
Golwg ar Arlunydd wrth ei Waith

Golwg ar Arlunydd wrth ei Waith

Mae arddangosfa o waith un o arlunwyr mwyaf adnabyddus a chynhyrchiol Cymru, Brendan Stuart Burns, newydd ei hagor yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru. Mae ei sioe oriel, sy’n rhedeg tan Fedi 30fed, yn canolbwyntio ar ei waith diweddar sydd i’w weld yn y llyfr newydd Glimpse, a lansiwyd gan yr awdur, cyfarwyddwr, a gohebydd celf […]

No Comments