Côr Meibion o Ynys Wyth

Côr Meibion o Ynys Wyth

Mae unig gôr meibion Ynys Wyth yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Tachwedd 4ydd. Mae Côr Newchurch o Ynys Wyth â 40 o leisiau, a byddan nhw’n ymweld â’r Ardd fel rhan o’u taith o amgylch gorllewin Cymru. Meddai trefnydd y daith, Phil Durban:  “Mae’r côr yn canu’n bennaf ar Ynys […]

No Comments
Diwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Diwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae Tîm Teuluol a Chymunedol Sir Gâr Gweithredu Dros Blant yn gwahodd teuluoedd lleol i’r chweched Diwrnod o Hwyl blynyddol, sydd yn cael ei gynnal eto eleni yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Mercher, Hydref 31, i ddathlu Wythnos Genedlaethol Rhieni 2012. Mae Diwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yn rhoi cyfle i […]

No Comments

Student Helena’s key role in DNA barcoding Welsh plants

The London Press Service report how Wales has become the first nation in the world to DNA barcode all its native flowering plants and conifers.

No Comments
Noson llawn sêr . . .

Noson llawn sêr . . .

Mae sêr-dremwyr yn gobeithio am olwg clir o rai o’r cyrff nefolaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener, Tachwedd 23. Mae’r trefnwyr o Gymdeithas Seryddol Abertawe yn gweddïo am ffurfafen glir gan fod hwn yn gyfle arbennig i edrych ar blaned Iau a’r Lleuad, heb sôn am y Saith Chwaer a nifer o […]

No Comments
Clasur o Benwythnos

Clasur o Benwythnos

Mae ceir clasurol ac hen gerbydau yn serennu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ddiweddarach yn ystod y mis hwn. Ar Ddydd Sadwrn Hydref 27, mae Clwb Perchnogion MG Sir Benfro yn dychwelyd i’r Ardd ar gyfer ei ‘Rali’ hydrefol.  Mae Ysgrifennydd y Clwb Roy Thomas yn dweud ei fod wedi gwahodd clybiau perchnogion MG […]

No Comments
Tynnu Gwifrau

Tynnu Gwifrau

Canlyniad cwrs arbennig a gynhaliwyd yn Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin yw’r sioe gelf ddiweddaraf yn Oriel Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Cynhaliwyd cyfres o 10 gweithdy wythnosol ar gyfer pobl â phroblemau iechyd emosiynol.  Dyfeisiwyd ac arweiniwyd y prosiect peilot hwn gan Julia Griffiths Jones, prosiect a gychwynwyd gan Engage Cymru mewn partneriaeth â Gofal Celf […]

No Comments
Variety is the spice of apple weekend

Variety is the spice of apple weekend

Apple Days are here again at the National Botanic Garden of Wales on Saturday and Sunday October 20-21. There’s plenty to try, taste and buy at the ever-popular Apple Weekend with a stunning display of 100s of varieties of everyone’s favourite fruit at the core of the two-day event. As well as a rich array […]

No Comments

Anrhegion Arbennig o’r Ardd

A y’ch chi’n chwilio am yr anrheg berffaith ar gyfer yr un o’r teulu y mae’n anodd dod o hyd i anrheg iddo (iddi)?   Gall ffair arbennig i’w chynnal yn Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fod yn ateb i’ch problem. Mae penwythnos ‘Ffair Roddion’ yr Ardd – ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Tachwedd 10-11 – […]

No Comments