Mae Ffair y Nadolig yn Anrheg

Mae Ffair y Nadolig yn Anrheg

Mae Ffair Grefftau Nadolig yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn debyg o fod gracyr Nadolig go iawn. Mae’n cymryd lle yn safle syfrdanol y Tŷ Gwydr Mawr y penwythnos nesa (Rhagfyr 8&9) ac yn llond hyd at yr ymyl o grefft gwych a wnaed yn lleol. O ddillad gwau i enamlo copr a daniwyd mewn odyn, […]

6 Comments
Mae Siôn Corn ar ei ffordd

Mae Siôn Corn ar ei ffordd

Bydd Siôn Corn yn cyrraedd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Sadwrn Rhagfyr 1. Fe fydd yn byw yn groto’r Ardd dros y penwythnosau cyn y Nadolig ac mae Sioe Siôn Corn yn rhedeg o 11.30am pob dydd – gydag anrheg ar gyfer pob plentyn sy’n dod i’w weld. Mae mynediad i groto Siôn Corn yn […]

No Comments
Cracyr o Ffair Grefftau

Cracyr o Ffair Grefftau

Mae Ffair Grefftau Nadolig Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn addo bod yn gracyr o ddigwyddiad.  Mae e’n digwydd o fewn amgylchiadau syfrdanol Y Tŷ Gwydr Mawr ar Ragfyr 7fed a’r 8fed, ac mae hi’n orlawn o grefftau cain, lleol. O ddillad gwau gwlân Cymreig, gemwaith a wnaed â llaw, anrhegion gwydr a broc môr, i […]

No Comments
Plannu Coed Byd-Eang

Plannu Coed Byd-Eang

Bydd cyswllt cymunedol rhyng-gyfandirol uchelgeisiol yn gyfrifol am blannu coed ar yr un pryd yng Nghymru ac yn Affrica. Mae creu coetir ar y cyd yn Sir Gâr a Chenia yn digwydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac ar lethrau Mynydd Cenia ar Ddydd Sul, Tachwedd 25. Lluniwyd y cyswllt byd-eang hwn gan yr elusen […]

No Comments
Helpwch ni i Osod Record ar gyfer Cylch Tylwyth Teg

Helpwch ni i Osod Record ar gyfer Cylch Tylwyth Teg

Allwch chi’n helpu ni ddod o hyd i gylch tylwyth teg mwyaf Cymru? Fel rhan o Ddiwrnod Ffwng cyntaf Cymru – a gynhelir yn Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Hydref 14eg – gofynnir i bawb ar draws Cymru chwilio am gylch tylwyth teg fwyaf y wlad.   Mae’r trefnydd, Bruce Langridge, yn awyddus […]

No Comments