Enwau mawr yn ymddangos mewn cyfres o gyngherddau

Enwau mawr yn ymddangos mewn cyfres o gyngherddau

Mae’r gyfres o Gyngherddau Menywod Celtaidd yn dychwelyd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y gaeaf hwn gydag enwau mawr cerddoriaeth Gymreig a Chymraeg yn serennu. Mae un o gantoresau a chyfansoddwraig caneuon mwyaf llwyddiannus Cymru, Amy Wadge, yn dechrau’r gyfres o gyngherddau ar Ddydd Sul, Rhagfyr 2ail.  Mae Amy, a ddisgrifiwyd gan neb […]

2 Comments
Ymgolli mewn tirwedd

Ymgolli mewn tirwedd

Mae celf cyfareddol i’w gweld yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y gaeaf hwn. O dan y teitl, ‘Tri Arlunydd: Tirwedd Heddiw’, mae’r arddangosfa newydd hon yn Oriel yr Ardd yn cynnwys gwaith Karen Pearce, Gareth Hugh Davies a Nigel Wood. Gyda’i gilydd maen nhw’n cynnig sioe ddisglair a chofiadwy – tirweddau y gallwch […]

No Comments
Blas y Nadolig

Blas y Nadolig

Ymbleserwch yn nanteithion Nadoligaidd y Ffair Fwyd Nadolig boblogaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ragfyr 15 a 16.  Hoff ardd y genedl yw’r lleoliad ar gyfer dathlu bwyd a diod lleol. Mae rhywbeth at ddant pawb yn yr hyn a gynigir dros yr Ŵyl yn y Tŷ Gwydr Mawr, o gaws gafr, pate, hamperi […]

No Comments