Rhyfeddod y Gaeaf

Rhyfeddod y Gaeaf

Lowri Evans Cyfres Cyngherddau Gaeaf Menywod Celtaidd. Dydd Sul, Chwefror 3ydd, 2013 1.00yp, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.   Mae’r gantores-gyfansoddwraig, Lowri Evans, yn un o gyfrinachau gorau Cymru. Mae’r sefyllfa hwn yn sicr o newid yn 2013 gyda’r datganiad bod y canwr acordion, Andy Cutting, a’r gitarydd sleid a’r canwr acordion, Martin Simpson – y […]

Comments Off
Coeden y Ddraig

Coeden y Ddraig

Mae Cheryl Beer, y Gantores/Cyfansoddwraig ac Awdures arobryn sydd yn gweithio fel Cyfarwyddwr Creadigol ar ei liwt ei hun mewn cymunedau, wedi cael ei rhyddhau o’i rôl arferol am gyfnod o 12 mis, i’w galluogi i deithio glannau Gorllewin Cymru yn dyfeisio hanes newydd ‘ar gyfer y werin bobl’, a hynny wedi ei ariannu gan […]

Comments Off
Bwyd o’r Ansawdd Gorau ar y Fwydlen

Bwyd o’r Ansawdd Gorau ar y Fwydlen

Cynhyrchwyr lleol sy’n serennu yn Ffair Fwyd Ionawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Byddan nhw’n paratoi gwledd go iawn i’n hymwelwyr ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 26-27, gan gynnwys danteithion blasus addas i bob oedran. Ar gyfer y cig fwytawyr, mae cig eidion gwartheg hirgorn, baedd gwyllt, cig gwedder, porc a gwiwer; gyda […]

Comments Off
Pren-campwyr

Pren-campwyr

Bydd gwneuthurwyr teganau, turnwyr a cherfwyr llwyau caru yn llenwi’r Tŷ Gwydr Mawr a’r Babell Fawr am benwythnos ar gyfer arddangosfeydd a dangosiadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir Penwythnos Crefft Pren yr Ardd ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 19 a 20 – ac mae’r tâl mynediad i oedolion yn […]

Comments Off

Dudley: Pryd o Ser

The Garden features as a beautiful backdrop on S4C’s new series Dudley: Pryd o Ser. In this new series, chef Dudley Newbery will be guiding Welsh stars on a gastronomic journey that offers twists at every turn. How will they cope? The budding chefs in this series are Robert Croft, Sarra Elgan, Rhun ap Iorwerth, […]

Comments Off
Ffair hen bethau yn yr Ardd

Ffair hen bethau yn yr Ardd

Mae Ffair Henebion Ionawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn tyfu’n fwy ac yn well. Mae digwyddiad eleni, a drefnwyd gan Ffeiriau’r Dderwen, yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 12 a 13, yn y Tŷ Gwydr Mawr a Thŷ Principality o’r cyfnod rhaglywiaethol. Torrodd ffair y llynedd yn yr Ardd […]

Comments Off