Dyna lun!

Dyna lun!

Mae un o’r atyniadau y tynnir lluniau ynddi fwyaf yn lansio cystadleuaeth fydd yn sicr o ddenu ein ffotograffwyr mwyaf dawnus. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn annog dynion a menwyod camera i anfon eu hoff ddelweddau o’r cyrchfan hwn yn Sir Gaerfyrddin, ac ennill y cyfle i’w cynnwys yng nghalendr 2015 yr Ardd. Mae’r gystadleuaeth […]

Comments Off
Brenhines y Gân

Brenhines y Gân

Mae brenhines canu gwerin Cymraeg yn perfformio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Mawrth 3ydd. Mae Siân James yn gerddorwraig, yn delynores ac yn eicon. Wedi’i hamgylchynu â cherddoriaeth a chanu ers ei phlentyndod, mae ganddi “lais sydd bron yn ddolurus o bur” (yn ôl y diweddar barchedig John Peel). Mae ganddi stôr […]

Comments Off
Côr Arobryn yn Perfformio ymhlith y Blodau

Côr Arobryn yn Perfformio ymhlith y Blodau

Mae un o gorau mwyaf arobryn Cymru yn perfformio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 2. Mae Côr Meibion Llanelli, sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau, yn cymryd y llwyfan yn y Tŷ Gwydr Mawr o 2.00yp er mwyn difyrru torfeydd penwythnos Dydd Gŵyl Dewi. Ffurfiwyd y Côr 48 mlynedd yn […]

Comments Off
Syllu ar y Sêr a’r Planedau (gyda lwc)

Syllu ar y Sêr a’r Planedau (gyda lwc)

Bydd sêr-dremwyr yn croesi eu bysedd er mwyn cael y cyfle i fwrw golwg ar rai o sêr y ffurfafen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener, Chwefror 22. Mae’r trefnwyr, o Gymdeithas Seryddol Abertawe, yn gweddïo am ffurfafen glir, gan fod hwn yn gyfle arbennig i weld y blaned Iau a’r Lleuad, heb […]

Comments Off
Trydar a Chrawcian

Trydar a Chrawcian

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn canolbwyntio ar wylio adar dros benwythnos Chwefror 16-17, gyda chymorth arbenigwyr o Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar Cymru a’r Ymddiriedaeth Adareg Brydeinig. Bydd dwy daith gerdded dywysedig y dydd ar Ddydd Sadwrn (16eg) a Dydd Sul (17eg) o amgylch yr Ardd a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Mae Rheolwr Ystad […]

1 Comment
Hwyl i’r Teulu

Hwyl i’r Teulu

Gall pobl ifanc a phlant fwynhau eu hunain a mynediad AM DDIM i bobl dan 16 oed yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod hanner tymor nesa, gan gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau hwyliog.   Mae cyfle iddynt hau a medi; cymysgu dognau a golchdrwythau; a gwneud pethau hyfryd ar gyfer eich gerdi eu […]

6 Comments
Caneuon, Llinynnau a Dirgelwch y Coed

Caneuon, Llinynnau a Dirgelwch y Coed

Mae cerddoriaeth i’w glywed yn yr awyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni – ynghyd â mynediad AM DDIM i bawb. Mae mynediad am ddim i bawb ar Ddydd Gwener, Mawrth 1af, i anrhydeddu ein nawddsant, ac mae cyfle ichi roi tro ar ganu’r delyn, gwylio llwy garu yn cael ei […]

Comments Off