Lluniau Perffaith

Lluniau Perffaith

Mae gwaith dau ffotograffydd Cymreig wedi’i gynnwys mewn arddangosfa sy’n dathlu ffotograffiaeth gardd gorau’r byd. Mae delwedd o flaguryn pabi Cymreig yn blodeuo gan Alan Gregg o Abertawe, a phortread agosatoch o lygoden mewn stôr afalau gan Alan Price o Gaernarfon, yn ddau enillydd yng Nghystadleuaeth Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn. Mae eu gwaith i’w […]

1 Comment
Dewch i gwrdd â mîr-gath – yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Ebrill 6-7

Dewch i gwrdd â mîr-gath – yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Ebrill 6-7

Mae’r mîr-gathod yn ôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru dros wyliau’r Pasg. Mae’r sioe anifeiliaid ecsotig hwn – gan Tropical Inc. – yn dychwelyd i’r atyniad hwn yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ebrill 6-7. Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer y ddau ddiwrnod o sioeau, ac argymhellir ymwelwyr i logi […]

Comments Off

King Alfred’s Cakes

Comments Off
Gwledd y Pasg yn yr Ardd

Gwledd y Pasg yn yr Ardd

Mae hud a lledrith anifeiliaid, cerddoriaeth, hen gerbydau, a pherfformiad o Under Milk Wood yn rhannu’r un rhaglen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y Pasg eleni. Mae’r mirgathod yn ôl, ac mae’r Cwac Pac hefyd yn dychwelyd i lonni ymwelwyr y gwyliau yng ngardd orau Cymru. Bydd myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn perfformio […]

11 Comments
Sioe Luniau Orau’r Byd

Sioe Luniau Orau’r Byd

Bydd lluniau gorau’r byd yn cael eu dangos drwy gydol yr haf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae arddangosfa Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn, sy’n mynd i ddangos delweddau syfrdanol o erddi prydferth a byd planhigion, yn cael ei hagor yn y cyrchfan hwn yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Gwener, Mawrth 22. Dyma’r tro cyntaf […]

Comments Off
Canu Gwerin Traddodiadol yn yr Ardd

Canu Gwerin Traddodiadol yn yr Ardd

Maen nhw wedi teithio i 20 gwlad ac ar draws pedair cyfandir, ond mae’r grŵp canu gwerin dylanwadol Cymreig ‘Fernhill’ yn chwarae am y tro cyntaf yn Nhŷ Gwydr Mawr canoldirol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Mawrth 24. Mae ’Fernhill’ yn grŵp arobryn ag enw da iawn ganddynt, ond maen nhw hefyd wedi […]

Comments Off
Rali Rover yw’r gyntaf yng Nghymru

Rali Rover yw’r gyntaf yng Nghymru

Bydd aelodau clwb ceir yn heidio o bob man yn y DG i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar gyfer ei cyfarfod cenedlaethol cyntaf yng Nghymru. Mae Cyfarfod Cenedlaethol Clwb Perchnogion Rover 75 a’r ZT yn cael ei gynnal yn yr Ardd ar Ddydd Sul, Mawrth 17. Mae 20,000 o aelodau cofrestredig gan y Clwb, a […]

Comments Off