Cogyddion enwog yn yr Ŵyl Fwyd

Cogyddion enwog yn yr Ŵyl Fwyd

Mae’r enwau enwocaf ym myd coginio yng Nghymru i’w gweld yng Ngŵyl Fwyd Gorllewin Cymru ar Fai 11-12. Cynhelir yr Ŵyl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac mae’n cynnwys cig eidion, cig oen, a phorc gorau Cymru, Bryn Williams, chwisgi Penderyn, Stephen Terry, pice ar y ma’n, Dudley Newbery, y caws mwyaf blasus, Hybu Cig […]

2 Comments
Cinio Dathlu Blasus yr Ŵyl

Cinio Dathlu Blasus yr Ŵyl

Hoffech chi i’ch cinio gael ei gynllunio, ei baratoi a’i goginio gan gogyddion enwog bwytai Cymru? Dyma’n union sydd ar gael yng Ngŵyl Fwyd Gorllewin Cymru eleni. Bydd nifer o gogyddion enwog iawn yn paratoi cinio gŵyl tri chwrs arbennig ar Ddydd Sul y digwyddiad, sy’n cael ei chynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar […]

Comments Off
Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Os ichi gael eich ysbrydoli gan Arddangosfa Ryngwladol o Dynnu Lluniau Gardd y Flwyddyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, nawr yw’r amser i ganolbwyntio ar weithdy arbennig sy’n rhedeg law yn llaw â’r arddangosfa. Mae’r cwrs ‘Tynnu Lluniau Gwell o Blanhigion a Gerddi’ yn cael ei arwain gan sylfaenydd a chyfarwyddwr yr Arddangosfa, Philip Smith, […]

4 Comments
Hwyl gyda Hebogau

Hwyl gyda Hebogau

Mae Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du nôl yn yr Ardd ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul Ebrill 20-21 am ddau ddiwrnod o arddangosiadau hedfan ysblennydd. Bydd hebogau Harris, boncathod a thylluan fawr yn esgyn i’r awyr fel rhan o ddwy sioe dyddiol, un am 12 y prynhawn a’r llall am 2pm, a bydd yna gyfle i […]

Comments Off
Pennod newydd yn y llwybr stori

Pennod newydd yn y llwybr stori

Mae cerdd, hud a lledrith, barddoniaeth a môr-ladron i gyd i’w gweld a’u clywed ar Lwybr Dweud Stori i Blant yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae’r digwyddiad penwythnosol hwn – ar Ebrill 13 a 14 – yn cynnwys plant o ddwy ysgol yn Sir Gâr fydd yn troedio’r llwybr ac yn adrodd eu storïau eu […]

Comments Off