Clodfori Gwirfoddolwyr

Gall wirfoddolwyr ddod â ffrind am ddim i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol i ddathlu wythnos arbennig. Yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr (Mehefin 1-9), mae pob un o wirfoddolwyr yr Ardd yn cael eu hannog i arddangos y gwaith da maen nhw’n ei wneud i’w ffrindiau a’u teuluoedd, ac i fanteisio ar y cyfleuster arbennig ‘Un yn […]

Comments Off

Teyrnged i Nigel Curry yn y Tŷ Gwydr Mawr

Coffheir un o’r unigolion allweddol y tu ôl i un o adeliadau mwyaf eiconig Cymru yn Sir Gaerfyrddin y Dydd Sadwrn hwn ar Fehefin 1af Dathlir bywyd Nigel Curry, y pensaer prosiect hynod ddawnus a gynlluniodd y Tŷ Gwydr Mawr syfrdanol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, trwy ddadorchuddio mainc marmor er cof amdano. Mae’r fainc […]

Comments Off
Diwrnod arbennig o ganu gwerin

Diwrnod arbennig o ganu gwerin

Bydd enwau mawr canu gwerin Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Fehefin 2ail. Mae’r diwrnod traddodiadol o gerddoriaeth a dawns Cymreig-Llydewig yn cynnwys perfformiadau gan Ceri Rhys Matthews a Julie Murphy o’r grŵp, Fernhill, a Peni Ediker a Stef Balesi o’r Mordekkers.   Mae sêr eraill o fyd canu gwerin hefyd yn ymddangos ar […]

Comments Off
Her Chelsea

Her Chelsea

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymddangos am y tro cyntaf yn sioe flodau gorau’r byd yn 2013. Bydd Sioe Flodau Chelsea y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (Mai 21-25), sy’n dathlu ei phenblwydd yn gant oed eleni, yn cynnwys Gardd Crefftwr sy’n dwyn y teitl  ‘Brysiwch Wella’ sy’n canolbwyntio ar blanhigion meddyginiaethol. Cynlluniwyd yr ardd hon […]

Comments Off
Diddordebau Difyr yn yr Ardd

Diddordebau Difyr yn yr Ardd

Bydd hobïau a chrefftwaith o bob math yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Fai 25-27.   Bydd yno rywbeth i bob aelod o’r teulu – gydag arddangosiadau o dai doliau gan Gymdeithas Tai Doliau Gorllewin Morgannwg, gemwaith hyfryd ac arddangosiadau gan Maggie C Jones, cymdeithas ffotograffyddiaeth Dinefwr, Cymdeithas Brydeinig y Cerfwyr Pren, clytwaith, cwiltio, gwneud les, […]

Comments Off
Meddyginiaethau ym Mai 2013 - Gŵyl Blanhigion ac Iechyd

Meddyginiaethau ym Mai 2013 – Gŵyl Blanhigion ac Iechyd

Mae planhigion wedi cael eu defnyddio am filoedd o flynyddoedd i drin salwch. Ond pa mor ddefnyddiol ydyn nhw yn y 21ain ganrif? Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn eich helpu chi i benderfynu. I’ch helpu chi i wneud hyn, ryn ni’n cynnal cyfres o sgyrsiau, cyrsiau, arddangosfeydd a gweithgareddau hwyl a sbri trwy gydol […]

3 Comments
Breuddwyd Nos Gŵyl Ifan . . .

Breuddwyd Nos Gŵyl Ifan . . .

Mae cwmni theatr penigamp ‘Taking Flight’ nôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Mai 19 am 2.00yp. Byddan nhw’n cyflwyno ‘A Midsummer Night’s Dream’ – comedi hyfryd Shakespeare – fydd yn serennu Cara ReadLe o’r rhaglen teledu, Tracy Beaker. Meddai Elise Davison o ‘Taking Flight’:  “Gan ddefnyddio’r Ardd fel ein hysbrydolaeth, byddwn yn […]

Comments Off