Her Myrddin y Mynydd Du

Her Myrddin y Mynydd Du

Mae beicwyr ar draws y DG yn ymgyfrwyo ar gyfer heidio i Sir Gâr ar gyfer y chweched Reid Myrddin flynyddol. Mae’r gamp hon, sydd wedi’i hen ymsefydlu erbyn hyn, yn dechrau a diweddu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  ar Ddydd Sul, Mehefin 30, ac mae ganddi bedwar o bellteroedd; Myrddin, 105 milltir; Emlyn, 85 […]

Comments Off
Alfred Russel Wallace – yr Indiana Jones cyntaf

Alfred Russel Wallace – yr Indiana Jones cyntaf

Hoff wyddonydd y comedïwr enwog Bill Bailey, ac ysbrydoliaeth cariad David Attenborough at natur, ond mae Alfred Russel Wallace yn gymharol anadnabyddus. Mae cwmni theatr Theatr na nÓg, sydd â’i bencadlys yng Nghastell Nedd, wedi gwneud ei orau i fwrw goleuni ar fywyd a gwaith un o ddeallusion mwyaf rhyfeddol y 19fed ganrif, ac maen […]

1 Comment

Cwrdd â Mîr-gath

Mae’r mîr-gathod yn ôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y mis hwn Mae’r sioe anifeiliaid ecsotig a hwyliog hwn – gan Tropical Inc. – yn dychwelyd i’r atyniad hwn yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Mehefin 22-23, ac yn cynnwys corynnod cawraidd, nadredd anferth, ballasg, drewgi a mîrgathod. Mae tocynnau […]

2 Comments
Y Clasuron Cynhyrfus

Y Clasuron Cynhyrfus

Os mai’r clasuron poblogaidd sy’n mynd â’ch bryd, gwnewch yn siwr nad y’ch chi’n colli Cyngerdd Gŵyl Ifan yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Bydd y gerddorfa 40-darn Symphonica Tywi yn perfformio ffefrynnau a darnau adnabyddus o’r byd clasurol yn safle syfrdanol y Tŷ Gwydr Mawr, o 7.30yh tan iddi nosi ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 22. […]

Comments Off