Gweuwyr yn apelio am wlân

Gweuwyr yn apelio am wlân

Mae trefnwyr yr Ŵyl Geltaidd Gerddorol i Fenywod ym mis Awst yn gobeithio am roddion oddiwrth gymunedau cyd-dynnu Sir Gaerfyrddin. Maen nhw angen gwlân ar gyfer eu gweithdai Rhythmau Gwau sy’n cael eu cynnal yn ystod y digwyddiad, sy’n cymryd lle yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul a Dydd Llun, Awst 25 a […]

1 Comment
Y 7 Bendigedig – ‘Gerddi Mawrion Gorllewin Cymru’

Y 7 Bendigedig – ‘Gerddi Mawrion Gorllewin Cymru’

Mae saith o erddi syfrdanol o hyfryd Gorllewin Cymru wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo eu gerddi gwych i ymwelwyr. Mae prydferthwch eithriadol, hanes a golygfeydd arfordirol trawiadol Gorllewin Cymru yn hysbys yn barod i lawer.   Mae Gerddi Mawrion Gorllewin Cymru nawr yn cynnig mynediad breintiedig i erddi a chasgliadau o blanhigion sy’n enwog […]

Comments Off
Dydd Gŵyl Gerdd

Dydd Gŵyl Gerdd

Mae’r byd yn dod i Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sul, Gorffennaf 21, pan fydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn fyw o synau a lliwiau cerddoriaeth a dawns o nifer o wahanol ddiwylliannau. Prif berfformwyr y digwyddiad Cerddoriaeth Byd-Eang hwn, sy’n para diwrnod cyfan, yw’r grŵp holl-Affricanaidd 10-darn egnïol, Band Mankala, y bydd eu miwsig dawns […]

Comments Off