Dathlu’r Delyn

Dathlu’r Delyn

Cynhelir dau ddiwrnod o dalu teyrnged i’r delyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Gorffennaf 27 a 28. Bydd y penwythnos o ddathlu offeryn cenedlaethol Cymru yn cynnwys sgyrsiau, datganiadau, a sesiynau o roi cynnig arni i bobl o bob gallu ac oedran. Meddai’r trefnydd a’r delynores, Shelley Fairplay:  “Bydd […]

Comments Off
Anrheg o Ffair Grefftau’r Haf

Anrheg o Ffair Grefftau’r Haf

Hoffech chi fod yn berchen ar ddarn dilys o grefftwaith cywrain a wnaed â llaw yng Nghymru?   Yna heidiwch i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Awst 3 a 4, ar gyfer Ffair Grefftau’r Haf. O amgylch y Tŷ Gwydr Mawr syfrdanol, fe ddowch chi o hyd i […]

Comments Off
Dathlu Disglair Diwrnod Blodau Gwyllt Cyntaf Cymru

Dathlu Disglair Diwrnod Blodau Gwyllt Cyntaf Cymru

Arlunwyr, gwyddonwyr a dolydd llawn o flodau gwylltion yw arwyr Diwrnod Blodau Gwyllt cyntaf Cymru, sydd i’w gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14. Mewn dolydd llawn tegeirianau, blodau pengaled, arian gwynion gwyllt, gall ymwelwyr i’r Ardd ddod ar draws arlunwyr, turnwyr coed, gwneuthurwyr gwydr lliw, addurnwyr gwifrau a brodwyr, yn […]

Comments Off
Diwrnod Dawns Rhyngwladol

Diwrnod Dawns Rhyngwladol

Bydd dawnswyr o Rwsia ac Iwerddon yn ymuno â thimoedd o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddod at ei gilydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am ddiwrnod o ddawns ddydd Sadwrn, Gorffennaf 13. Bydd cam cyntaf y diwrnod lliwgar o ddawns rhyngwladol yn cael ei gymryd am 10.30 y bore pan fydd […]

Comments Off
Ceir o dras

Ceir o dras

Dylai selogion o gerbydau o dras heidio i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14eg. Bydd aelodau o’r Clwb Beiciau Modur o Dras – y clwb beiciau modur mwyaf yn y byd -  yn galw yn yr Ardd yn ystod y prynhawn hwnnw, ac yn dangos eu beiciau i ymwelwyr ar Sgwâr y […]

Comments Off