Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Mae’r pedwerydd gweithdy a’r olaf o’r Arddangosfa Ryngwladol o Dynnu Lluniau Gardd y Flwyddyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a’i gweithdai, i’w chynnal ar Ddydd Sadwrn, Medi 7fed. Mae’r cwrs ‘Tynnu Lluniau Gwell o Blanhigion a Gerddi’ yn cael ei arwain gan sylfaenydd a chyfarwyddwr yr Arddangosfa, Philip Smith, ac mae’n cael ei gynnal yn […]

Comments Off
Tegeirianau llachar a hardd

Tegeirianau llachar a hardd

Popeth ry’ch chi eisiau gwybod am degeirianau – a mwy – dyna ry’n ni ei gynnig ichi yn yr ŵyl degeirianau dau-ddiwrnod blynyddol sydd yn cael ei chynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Awst 31 a Medi 1. Unwaith eto, bydd meithrinfeydd o gartref a thramor yn cyfarfod yn yr Ardd ar gyfer penwythnos […]

Comments Off
Diwrnod da, cymydog

Diwrnod da, cymydog

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi datgan Dydd Gwener Medi 6 yn “Ddiwrnod Cwrdd â’ch Cymdogion”, sy’n golygu mynediad am ddim i unrhyw un sy’n medru profi eu bod yn byw mewn ardal côd post SA14 a SA15. Mae’r fenter arbennig côd post yn cynnwys sgyrsiau allweddol gan staff yr Ardd, teithiau tu ôl i’r […]

Comments Off

Sicrhau Ansawdd yn yr Ardd

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi sicrhau marciau llawn mewn prawf o ansawdd eu hatyniadau ar gyfer ymwelwyr. Barnwyd bod yr ardd yn ‘llawn haeddu’r’ dyfarniad o ‘Atyniad i Ymwelwyr o Ansawdd Sicr’, ac fe’i chanmolwyd am ei chroeso cynnes, staff cyfeillgar, a’i lleoliadau ardderchog ar gyfer bwyd a diod. Gwnaed yr arolwg ar gyfer […]

Comments Off
Arweinydd y Pac

Arweinydd y Pac

Bydd y byd-enwog Cwac Pac (Quack Pack) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Awst 24 a Dydd LLun, Awst 26. Dewch i weld y bugail medrus, Meirion Owen, yn manwfro ei hwyaid Indiaidd Rhedegog gyda help ei gi defaid – ac ymunwch yn yr hwyl. Ganwyd Meirion, seren deledu One Man and His […]

Comments Off
Y jetsetwraig Amy yn dychwelyd i’r Ŵyl

Y jetsetwraig Amy yn dychwelyd i’r Ŵyl

Mae hi wedi cyfansoddi caneuon poblogaidd gydag Ed Sheeran, a chyd-gyfansoddi eleni gyda neb llai na’r ‘Spice Girl’, Geri Halliwell – ond mae Amy Wadge wedi gwneud lle yn ei hamserlen i berfformio ei chaneuon crefftus yn yr Ŵyl Fenywod Celtaidd. Ar ôl llwyddo’n syfrdanol yn ei set o flaen pabell lawn yn yr Ŵyl […]

Comments Off
Cwrdd â Mîr-gath

Cwrdd â Mîr-gath

Mae’r mîr-gathod yn ôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y mis hwn. Mae’r sioe anifeiliaid ecsotig, hwyliog a phoblo gaidd hon – gan Tropical Inc – yn dychwelyd i’r atyniad hwn yn Sir Gar ar Ddydd Mercher a Dydd Iau, Awst 28-29, ac yn cynnwys corynnod cawraidd, nadredd anferth, ballasg, drewgi a mîrgathod. […]

Comments Off