Arddangosfa Cennin Pedr

Arddangosfa Cennin Pedr

Trawsnewid y Narcissus Mae celf y Genhinen Bedr yn bwnc amserol ar gyfer yr arddangosfa wanwyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy’n cydredeg â’r Ŵyl Gennin Pedr sydd yn cael ei chynnal yno am fis cyfan. Mae myfyrwyr ar gwrs Cynllunio Patrwm Arwynebedd ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe wedi bod yn gweithio ar y sioe – […]

Comments Off

Bathodyn er Anrhydedd

Dyfarnwyd statws Bathodyn Atyniad Blue Peter i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Golyga’r anrhydedd hwn bod yr Ardd yn ymuno ag atyniadau eraill sydd wedi ennill y wobr hon, ac yn rhoi’r hawl i bawb sy’n ddeiliaid bathodyn i gael mynediad am ddim i’r Ardd. Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae Bathodyn Blue Peter wedi […]

Comments Off
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae mynediad AM DDIM i bawb i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 1af, er anrhydedd i’n nawddsant. Mae Dydd Gŵyl Dewi yn amser delfrydol i ail-gynefino â’r Ardd, ar ôl gaeaf hir a gwlyb, a mwynhau blas o ddiwylliant Cymreig. Bydd y gorau o fwyd a diod lleol yno i’w flasu a’i […]

Comments Off
Ewch yn Wyllt

Ewch yn Wyllt

Celf wyllt, adar y coed, a gwehyddu, yw rhai o nodweddion gweithgareddau’r gwanwyn  yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru yn ystod hanner tymor. “Ry’n ni’n mynd i ddangos i’n hymwelwyr sut i edrych am, a gwneud defnydd o wrthrychau naturiol ysbrydoledig”, meddai’r trefnydd, Bruce Langridge.  “Mae coetiroedd, gwrychoedd, ac ymylon caeau, yn drysorfeydd sy’n llawn brigau, […]

Comments Off
Adaryddion yr Ardd

Adaryddion yr Ardd

Efallai mai tywydd delfrydol i hwyaid sydd gennym yn awr, ond mae adarwyr yn gobeithio cael cip ar amrediad ehangach o adar ar ddiwrnod arbennig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd Daniel Jenkins-Jones, o’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yng Nghymru, yn arwain dwy daith gerdded ddwyieithog gwylio adar o amgylch yr Ardd ar Ddydd […]

Comments Off