Adaryddion yr Ardd

Adaryddion yr Ardd

Efallai mai tywydd delfrydol i hwyaid sydd gennym yn awr, ond mae adarwyr yn gobeithio cael cip ar amrediad ehangach o adar ar ddiwrnod arbennig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Daniel Jenkins-Jones, o’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yng Nghymru, yn arwain dwy daith gerdded ddwyieithog gwylio adar o amgylch yr Ardd ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 15.

Dywed Daniel y bydd pob tebygrwydd y bydd y rhai sy’n ymuno ag ef ar daith yn gweld pïod glas y dŵr, cnocelloed y coed, trochwyr, a mwy:  “Mae’r Ardd â nifer o gynefinoedd gwahanol, felly mae adaryddion yn debyg o gael gwledd i’r llygad.  Dylai fod hwyaid claddu – gwyachod bychain – ar y llynnoedd, trochwyr ar y nentydd, pibydd y waun, bronfreithod ar dir y fferm; cnocell ac aelodau’r teulu titw yn y coetir; ac o bosibl  titw prin y gors.” “Gallwn ddisgwyl hefyd gweld ymfudwyr gaeafol fel y sogiar a thingoch.  Mae’r gwalch glas, hebog, y boda, y bwncath, y gigfran, a’r barcud coch, i’w gweld yn rheolaidd yn yr Ardd hefyd.” Mae’r ddwy daith gerdded, sy’n cael eu harwain gan yr arbenigwr, yn digwydd am 12 canol dydd a 2yp.   Gwisgwch esgidiau trwm a dillad addas os gwelwch yn dda, ar gyfer taith gerdded sy’n debyg o bara tua awr mewn tywydd gaeafol mis Chwefror.

Mae tâl mynediad i’r Ardd yn £8.50 (consesiynau £7) i oedolion, a £4.50 i blant dros 5 oed.  Mae’n RHAD AC AM DDIM i aelodau’r Ardd.  Mae parcio am ddim.   Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac eraill neu  galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.