Parth 3 – Iechyd a Bwyd

Mae ymwelwyr yn profi cyferbyniad â Pharth 2 wrth fynd i mewn i ofod llawer mwy agored a chlinigol ei naws.

Yn yr adran feddygol, ceir eglurhad ar afiechydon, gan gynnwys Candida albicans ac Aspergillus.  Mae ymwelwyr yn ymwneud â’r gwrthrychau yn gyntaf drwy gyfrwng rhyngweithiol sy’n goleuo ac yn dangos y gwahanol rannau o’r corff lle gall afiechydon ffwngaidd dyfu. Yna edrychir ar belydrau X yn dangos y gwahaniaeth rhwng cyrff iach a’r rhai hynny sydd wedi cael eu heffeithio gan wahanol ffurfiau ar Aspergillus.  Hefyd ceir eglurhad ar y defnydd o feddyginiaeth y Dwyrain, a dangosir samplau o’r tri ffwng mwyaf poblogaidd a ddefnyddir mewn meddyginiaeth lysieuol.  Ceir adran wedi’i darlunio  ar ddarganfod Penicillin ag archif ffilm yn dangos Syr Alexander Fleming yn gweithio yn ei labordy.

Ceir eglurhad ar ddefnyddio burum wrth fragu a gwneud bara trwy gyfuniad o ddiagramau, modelau a bragu byw.