Rydyn ni’n gweithio gyda’r Athro Les Baillie o Ysgol Fferylliaeth Cymru yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd ar brosiectau sy’n edrych ar briodoleddau meddyginiaethol cynnyrch naturiol, gan gynnwys te a mêl.

Te arbennig!

Rydyn ni’n edrych ar nodweddion gwrth-ficrobial te (Camellia sinensis) i drin heintiau ysbyty megis Clostridium difficile, gan archwilio te du a gwyrdd amrywiol a’u cyfansoddion i gymharu eu heffeithlonrwydd. Yma yn yr Ardd mae gennym gasgliad ymchwil o blanhigion te, a bydd y rhain yn profi pob math o driniaethau gwahanol i weld os allwn ni atgyfnerthu eu nodweddion gwrth-ficrobial- allwn ni greu te ARBENNIG i ymladd yn erbyn heintiau ysbyty?

Gwenyn Apothecari

Mae ein prosiect diweddara yn edrych ar nodweddion meddyginiaethol mêl ac yn cyfuno profion sgrinio a ddatblygwyd yn Ysgol Fferylliaeth Cymru gyda ein prosiect Barcôd Cymru. Er amser mae’n hysbys fod gan fêl nodweddion gwrth facteria ac eisoes fe’i defnyddir mewn gorchuddion clwyf. Mae mêl gwahanol yn gwahaniaethu yn ei effeithlonrwydd yn dibynnu ar y planhigion yr ymwelodd y gwenyn â nhw wrth ei greu. Fe fyddwn yn sgrinio mêl blodyn gwyllt, drwy’r DU gyfan, am weithgarwch yn erbyn y ddau haint ysbyty mwyaf cyffredin, sef y bacteria MRSA  a Clostridium difficile. Fe fyddwn ni wedyn yn darganfod pa blanhigion y bu’r gwenyn yn ymweld â nhw wrth wneud eu mêl gan ddefnyddio’r barcodio DNA- fe allwn ni echdynnu’r DNA planhigion o’r mêl a’i gymharu â’n cronfa ddata Barcôd Cymru. Gobeithiwn ddefnyddio hwn i binbwyntio pa blanhigion mewn mêl sydd fwyaf effeithiol yn erbyn heintiau mewn pobol a hefyd mewn gwenyn.

 Y Rhai sy’n Cadw Gwenyn- mae angen EICH help arnom!

Rydyn ni’n gofyn i’r rhai sy’n cadw gwenyn drwy’r DU i roi sampl o’u mêl i ni er mwyn i ni brofi ei nodweddion gwrth-ficrobial. Bydd detholiad o samplau yn cael eu barcodio am DNA er mwyn  darganfod pa blanhigion yr ymwelodd y gwenyn â nhw. Os hoffech chi ein helpu fe fydd angen:

Sampl 200g o fêl, ynghyd ag enw’r cyflenwr, manylion cyswllt, y math o gynefin lle gwelir y cychod gwenyn a’r prif blanhigion a ddefnyddir ar gyfer fforio. Fe hoffem ni brofi sampl o fêl ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn ac felly gadewch i ni wybod pryd y casglwyd y mêl.

Anfonwch samplau at:

Jenny Hawkins, Ysgol Fferylliaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Redwood Building, King Edward VII Avenue, Caerdydd, CF10 3NB.

Cysylltwch â ndevere@gardenofwales.org.uk  neu BaillieL@cardiff.ac.uk  am fwy o wybodaeth.

Cefnogir ein prosiectau ar de a mêl gan Gymdeithas Microbioleg Gymhwysol ac Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth o’r Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’r myfyriwr PhD, Will McCully yn gweithio ar ein prosiect te ac ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am fyfyriwr PhD ar gyfer Gwenyn Apothecari.