Fe ddechreuodd eich taith o amgylch yr Ardd Fotaneg pan ddaethoch chi trwy’r Porthdy – adeilad newydd a ysbrydolwyd gan dai crwn hynafol Cymru (fel y rheiny yng Nghastell Henllys yn Sir Benfro). Wedi’i ddylunio gan Norman Foster & Partners, mae to’r adeilad yn grwn ac wedi’i wrthdroi tra bod y cladin pren o gedr coch Canada.

Yn y strwythur unigryw hwn y mae’r swyddfa docynnau a cherflun d?r hardd o’r enw ‘Thirty Three Thousand, Seven Hundred and Ninety Eight’ gan Marion Kalmus. Dyma’r cyntaf o nifer o arweddion d?r ledled yr Ardd sy’n tynnu ein sylw at bwysigrwydd d?r yn ein bywydau – oherwydd heb dd?r, ni fyddai unrhyw blanhigion yn bodoli, a heb blanhigion ni fyddai unrhyw fywyd anifeiliaid ar y Ddaear. Adlewyrcha’r teitl y nifer o rywogaethau planhigion a oedd mewn perygl o ddiflannu oddi ar y ddaear yn 2000, y flwyddyn yr agorodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.