Mae yna gymaint i weld yma fel y bydd angen diwrnod llawn arnoch, neu fwy, i weld popeth. Mae ein prif atyniadau wedi’u rhestru isod, ond fel rheol, y rhai sy’n rhaid i chi eu gweld yw 35. Y Tŷ  Gwydr Mawr, a 18. Yr Ardd Ddeufur, a bydd y rheiny ohonoch sy’n frwd dros natur hefyd am ymweld â 43. Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. I wybod mwy am bob atyniad, naill ai cliciwch ar y geiriau isod neu ar y rhif ar y map.

1. Y Porthdy 2. Y Rhodfa 3. Y Llynnoedd  Pwll yr Ardd 4. Y Llynnoedd  Llyn Uchaf 5. Y Llynnoedd  Llyn Canol 6. Labordy Dwr 7. Nôl i Natur a’r Pyllau Trochi 8. Y Tŷ Ia 9. Scaladaqua Tonda 10. Cylch Edward Llwyd a’r Nant 11. Creigiau’r Oesoedd 12. Coeden Fwyaf Prin Cymru 13. Gardd y Gors 14. Yr Ardd Siapaneaidd 15. Gardd Wenyn 16. Y Gwanwyngoed 17. Gardd Cerfluniaeth 18. Yr Ardd Ddeufur 19. Y Tŷ Trofannol 20. Sgwâr y Mileniwm 21. Y Stablau, Bwyty, Siop a’r Oriel   22. Theatr Botanica 23. Planhigion Prin Cymru 24. Neuadd yr Apothecari 25. Gardd yr Apothecari 26. Tŷ Myddfai (dim ar agor i’r cyhoedd) 27. Y Peiriant Byw 28. Tai Gwydr y Blanhigfa 29. Boeler Biomas 30. Llwybr Cerdded Cefn Gwlad 31. Maes Antur Cyffro’r Coed 32. Drych y Prifoesoedd 33. Gardd Wallace 34. Yr Ardd Glogfeini 35. Y Tŷ Gwydr Mawr 36. Y Ganolfan Gynadledda (dim ar agor i’r cyhoedd) 37. Cynllun Safle Neuadd Middleton 38. Golygfa Paxton a’r Adlais 39. Gardd Wyllt 40. Llechwedd Llechi 41. Coedwigoedd Pedwar Ban 42. Gwerthu Planhigion 43. Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las 44. Pont Felin Gât