Mae’r ffynnon hon wedi’i leinio â cherrig crwn sy’n ymdroelli fel croestoriad amonit, creadur môr sydd wedi diflannu ers meitin. Mae enw’r ardal hon yn coffau’r botanegydd, y daearegydd, a’r ieithydd Edward Llwyd a oedd yn un o sylfaenwyr paleontoleg. Efallai y sylwch chi fod y planhigion yn yr ardal hon yn cynrychioli lliwiau cenedlaethol Cymru, sef coch, gwyn a gwyrdd.

Caiff y ffynnon ei bwydo gan dd?r sy’n sleifio fel neidr i lawr y Rhodfa wrth ymyl nant ymdroellog â cherrig crwn. Ysbrydolwyd yr arwedd hon gan ymdroelli hyfryd yr Afon Tywi, sy’n llifo trwy’r cwm cyfagos. Mae’r nant yn drosiad ar gyfer cromliniau grasol byd natur ac mae’n pwysleisio pwysigrwydd d?r yn ein Gardd Fotaneg. Anthony Jellard Associates a Hal Moggeridge a oedd yn gyfrifol am adeiladu a chynllunio’r arwedd.

O Gylch Edward Llwyd, mae gennych dri dewis o lwybr.