Caiff Gardd y Gors ei bwydo gan dd?r sydd wedi draenio o’r Ardd Ddeufur ac nid yw’n sychu allan o gwbl. Fe welwch yma gyfuniad o blanhigion Cymreig ac egsotig sydd wrth eu bodd gyda d?r – o ellesgen y gerddi, y frwynen flodeuog a melyn y gors i’r canna a byddon chwerw borffor. Yn anterth yr Haf, mae’r ardal hon yn denu gweision y neidr gloyw a mursennod mawreddog. Os sefwch chi ar y rhodfa bren, chwiliwch am lyffantod, madfallod y d?r a rhianedd y d?r hefyd – maen nhw wrth eu bodd yn y d?r bas yma.