Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Mae Sgwâr y Mileniwm ar ffurf siâp amffitheatr naturiol sy’n ei wneud yn llwyfan delfrydol ar gyfer y celfyddydau perfformio. Caiff cyngherddau a chynyrchiadau theatr a dawns awyr agored eu llwyfannu yma, yn ogystal â ralïau ceir a stondinau yn ystod digwyddiadau mawr.

Mae’r ardal wedi’i thirlunio mewn ffordd sy’n ystyriol er mwyn darparu naws heddychol ac ymlaciol, gan ei wneud yn lle poblogaidd ar gyfer picnic.