Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Mae prosiect cadwraeth pwysig ar waith yn yr Ardd. Trwy weithio gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’r Ardd yn casglu hadau o blanhigion mwyaf prin Cymru ac yn eu lluosogi. Mewn arddangosfa tu ôl i Theatr Botanica fe allwch chi weld detholiad o’r planhigion hyn. Yma fe welwch chi un o goed mwyaf prin Prydain sydd dan fygythiad critigol, sef cerddinen y Darren Fach (Sorbus leyana) a’r heboglys sydd ond yn tyfu’n naturiol ar greigiau o amgylch un rhaeadr ym Mannau Brycheiniog.