Mae Boeler Biomas yr Ardd Fotaneg ei hun yn cynhesu’r T? Gwydr Mawr, y swyddfeydd, y siopau a’r cyfleusterau arlwyo. Ar hyn o bryd, mae’n llosgi sglodion a naddion pren sy’n wastraff o ffatrïoedd a fyddai, fwy na thebyg, yn mynd i safle tirlenwi petaen nhw ddim yn dod yma. Yn y pendraw gobeithiwn ddefnyddio prysgwydd helyg a phoplys a dyfir mewn cae cyfagos, neu rai o’r amrywiaethau newydd o blanhigion biomas a dyfir mewn gwelyau arddangos wrth ymyl y boeler.

Un o nodweddion rhyfedd y Boeler Biomas yw’r ffaith ei fod â blwch i dylluanod gwyn. Roedd tylluanod yn byw yma bob blwyddyn tan 2009 ond pwy a ?yr pam nad yw’n cael ei ddefnyddio mwyach oherwydd rydych chi’n dal yn gallu gweld tylluan o amgylch yr Ardd. Mae gwennoliaid yn nythu’n rheolaidd yn yr adeilad biomas, felly mae eu baw yn gyrru ein tîm cyfleusterau yn wallgof!