Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Gall ymwelwyr ymhyfrydu mewn dôl wellt a reolir mewn ffordd draddodiadol ac ymlwybro i lawr hen lôn gefn gwlad, dim ond 5 munud o daith cerdded o fwyty’r Stablau ydyw. Mae rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, y ddôl wellt a enwir yn ‘Gogledd Trawscoed’, wedi blodeuo gydag ystod eang o flodau gwyllt ers dechreuon ni ei thorri wedi i’r blodau gael amser i flodeuo a hadu. O Fai tan Awst fe welwch donnau o flodau gwyllt gan gynnwys y Tegeirian Llydanwyrdd, Tegeirian Brith y Rhos, y Gribell Felen Fawr, y Llysyrlys, Bara’r Cythraul, Gwyddlwyni, y Corn Glas, Blodau’r Brain, Cnau Daear, y Bengaled Fawr a llawer mwy. Cadwch lygad allan am y cyfoeth o wahanol adar, gwenyn a gloÿnnod byw sydd yma. Mae’r daith tua 1km o hyd ac awgrymir eich bod yn gwisgo esgidiau cadarn.