Mae’r maes antur hynod o greadigol hwn wedi profi’n llwyddiant ysgubol ymhlith ymwelwyr hen ac ifainc. Mae’n lle i blant o bob oed neidio, cropian, sleidio a siglo a dysgu am blanhigion ar yr un pryd. Cynlluniwyd y Parthau Hadau ac Eginblanhigion ar gyfer ymwelwyr ifancach ac mae’r ‘Darganfod Dail’, ‘Gem y Gwreiddiau’, ‘Cangen Gytbwys’ a’r ‘Caer Flodau’ yn her iachus i blant h?n. Gwnaethpwyd y man chwarae unigryw hwn allan o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu fel boncyffion, creigiau, tywarch a phren o leoliadau amrywiol o gwmpas yr Ardd Fotaneg ac roedd wedi’i seilio ar syniadau plant.