Fel arfer, mae’r d?r yn y pwll yma mor llonydd fel y gallwch chi weld adlewyrchiad o’ch wyneb. Fe allwch chi hefyd adlewyrchu ar bwysigrwydd hanfodol dwr i fodolaeth pobl ac i’r holl fwyd. Dim ond 0.02% o dd?r y Ddaear sydd ar gael i’w yfed, ac wrth i boblogaeth y byd gynyddu, mae’n dod yn adnodd mwy a mwy gwerthfawr.

Dyma ffilm 20 eiliad am Drych y Prifoesoedd.