Mae’r ardd hon yn anelu at godi dealltwriaeth a diddordeb mewn bridio planhigion a geneteg. Mae’r llwybrau crwn yng Ngardd Wallace yn adlewyrchu siâp troell ddwbl DNA ac yn torri’r caeadle hirgrwn yn gyfres o welyau deniadol â thema arbennig. Mae’r plannu’n cyfuno’r cywrain, yr addurniadol a’r hyfforddiadol. Yma fe welwch chi enghreifftiau o fwtaniad (mutation) naturiol planhigion, a bob blwyddyn mae yna arddangosfeydd ffres o gnydau a phlanhigion gardd sydd wedi’u bridio’n ddetholus gan bobl, fel pys pêr a dahliâu.

Ar hyd y wal ddeheuol, mae planhigion yn adlewyrchu llinell amser daearegol, o ymddangosiad cyntaf mwsoglau a llysiau’r afu trwy rawn y march i’r rhedyn a chonifferau sy’n dominyddu cyn esblygiad y planhigion blodeuol.

Yn y dyfodol rydyn ni’n gobeithio defnyddio cyllid yr ardd i arddangos ychydig o’i hymchwil gwyddonol, yn enwedig ei hymchwil i DNA planhigion brodorol Cymru.

Enwyd yr ardd hon i anrhydeddu’r naturiaethwr Alfred Russel Wallace (1823-1913) a anwyd ym Mrynbuga. Roedd ei waith ar theori esblygiad trwy ddetholiad naturiol wedi annog Charles Darwin  i gyhoeddi ei ‘On the Origin of Species by Natural Selection’. Yn 2008, fe ddathlon ni fywyd Wallace gyda drama a gomisiynwyd yn arbennig gan Gaynor Styles o Theatr Nanog ac fe’i perfformiwyd gan Ioan Hefin (chwith) yng Ngardd Wallace ar gyfer grwpiau ysgol ac ymwelwyr cyffredinol.