Mae’r ardal teras aromatig hon sy’n frith o glogfeini a sgri, yn adlewyrchu thema Ganoldirol y T? Gwydr Mawr. Ond, mae’r planhigion hyn yn agored i hinsawdd oer, laith Cymru ble byddent fel arfer yn ymladd i oroesi. Felly, mae’n rhaid i arddwyr fod yn ddychmygus iawn.

Mae ychwanegu llawer o gerrig at y pridd yn helpu’r d?r i basio trwyddo’n gyflym, gan ostwng y siawns o ddifrod yn ystod y Gaeaf. Mae hyn yn helpu atal difrod rhew i rywogaethau o blanhigion bylbiog sy’n frodorol i dde Ewrop, fel llysiau’r ddidol, saffrwm a saffrwm y gweunydd.

Mae’r llethrau heulog sy’n wynebu’r de yn addas i brysglwyni fel rhosyn y graig a’r ferywen, tra bod yn well gan yr hylithr a’r fflamgoed gysgod y goeden dderw 300 mlwydd oed.