Mae Sir Gaerfyrddin yn sir hynod o brydferth ac mae Golygfa Paxton yn cynnig un o’i banoramâu mwyaf godidog i chi. Yma fe allwch chi syllu ar draws dyffryn trawiadol Y Tywi, ble mae’r Afon Tywi yn ymdroelli trwy fryniau gwyrdd ymlaen trwy’r gorlifdir a borir, neu wrando ar alwad y bwncath yn bwrw’i blu wrth hedfan fri uwchben. Ceisiwch ddychmygu amrywiaeth cyfoethog o flodau gwyllt a bywyd gwyllt sy’n byw yn y dirwedd odidog hon. Sut ydych chi’n credu y mae pobl wedi addasu’r tir dros y canrifoedd?

Mae T?r Nelson, sydd nawr yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn sefyll yn falch ar y gorwel i’r gogledd o Olygfa Paxton. Adeiladwyd y t?r fel teyrnged i ffrind Paxton, y Llyngesydd Arglwydd Paxton, wedi iddo gael ei ladd ym Mrwydr Trafalgar yn 1805. Mae gan y dirwedd ffrâm hardd trwy gylch metel ‘Pi’, sef cerflun gan Rawleigh Clay. Wrth ymyl y cerflun hwn mae yna wal hanner cylch isel. Wrth wynebu’r wal hwn a sefyll yng nghanol y tir cobl, fe ddewch chi ar draws y man adlais.