Mae’r gwelyau sy’n wynebu’r dde, yn edrych allan dros Llyn Uchaf, yn ffordd drawiadol o ddefnyddio deunydd wedi eu hailgylchu. Maen nhw’n cael eu taenu â haenen o wastraff llechi o chwarelau Cymru sy’n cadw’r lleithder ond sydd hefyd yn cadw’r malwod i ffwrdd. Efallai yr hoffech chi roi tro ar hyn gartref!

Sylwch sut mae lliwiau glas a phorffor y llechi yn cytgordio gyda’r dail a’r blodau glas-fioled-coch, ac yn gwneud i gyferbyniad y melyn a’r oren edrych yn fwy llachar.

Cadwch lygad allan am gacwn yn y Llechwedd Llechi. Ym Mai 2010, gwelwyd cacynen y coed yn bwydo ar fynawydau’r bugail yma. Dyma’r man mwyaf gorllewinol y mae’r gacynen hon erioed wedi cael ei gweld a’i chofrestru – darllenwch y stori gyfan yma.