Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn edrych i’r dyfodol mewn sawl ffordd. Efallai mai’r mwyaf uchelgeisiol yw’r prosiect Coedwigoedd Pedwar Ban. Mae wedi’i leoli i’r de o Lyn Uchaf.

Ar draws y blaned, mae yna goetiroedd sy’n tyfu yn yr un hinsawdd sydd gennym yng Nghymru – yn Tasmania, Japan, a Basn Sakhalin, Basn Yangtze Tsieina, rhannau o Chile a Gogledd Orllewin a Gogledd Ddwyrain yr Unol Daleithiau. Rydyn ni am greu’r coetiroedd lled naturiol hyn ar y llechweddau sy’n edrych allan dros Llyn Uchaf. Rydyn ni wedi dechrau plannu coed a phrysglwyni, ac yn y pendraw fe fydd blodau llawr o’r ardaloedd hyn yn cael eu hychwanegu.

Bydd pob planhigyn o’r coed dominyddol, yr haenen o brysglwyni i’r planhigion llysieuol a fyddai fel arfer yn tyfu ar y cyd yn y gwledydd hyn yn cael eu rhoi gyda’i gilydd er mwyn iddynt dyfu yn y ffordd fwyaf naturiol bosibl.

Bydd ymwelwyr yn gallu cerdded trwy goetir Tsieineaidd yn y gwanwyn a gweld magnolias, rhododendronau a phrysglwyni eraill yn blodeuo o dan ganopi o fasarn a chyll ystwyth. Bydd carped ysgafn ar lawr y coetir yn perffeithio’r tirlun sydd ymhell o’i gartref gwreiddiol. Fe allwch ymlwybro trwy goetir o Chile gyda’i gymysgedd arbennig o goed a phrysglwyni. Bydd y planhigion hyn i gyd yn cael eu tyfu o hadau a gasglwyd o darddleoedd gwyllt hysbys. Bydd hyn yn codi gwerth cadwraeth wyddonol y casgliad gan fod rhai o’r fforestydd glaw tymherus hyn ymhlith y cynefinoedd sydd o dan y bygythiad mwyaf yn y byd.

Ond dydyn ni ddim yn disgwyl i’r ardal hon aeddfedu am genhedlaeth. Yn y cyfamser, bob tro y dewch i’r Ardd, cofiwch edrych i weld pa mor gyflym, neu araf, y mae’n aeddfedu.