Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – Prisiau Arbennig i Grwpiau – Ebrill a Mai 2016

Mae gardd fwyaf a gorau Cymru yn cynnig prisiau arbennig i gwmnïau bysiau, trefnwyr gwyliau a grwpiau, o £5 y person – ar gyfer misoedd Ebrill a Mai yn 2016.

Y pris arferol ar gyfer grŵp yw £7.50 y person. Bydd llawer ohonoch wedi ymweld â’r Ardd sydd wedi cael ei disgrifio fel tlws brydferth yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru; byddwch chi wedi cerdded ar hyd y mwclis hyfryd o lynnoedd, wedi ymweld â’r Tŷ Trofannol, yr Ardd Ddeufur hanesyddol, wedi ymweld â Bwyty’r Tymhorau sy’n hollol drwyddedig ac wedi blasu’r prydau bwyd dyddiol a wneir o gynhyrchion lleol.

Mae Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster, sy’n gartref i’r casgliad gorau o blanhigion rhanbarthau hinsawdd Ganoldirol y byd, yn dod yn fyw yn ystod Ebrill a Mai.

Dyma’r amser mwyaf cyffrous i ymweld â’r em bensaernïol hon pan fydd planhigion yn blodeuo, a chaiff ymwelwyr eu croesawu gan arogleuon a golygfeydd anhygoel o wledydd pell. National Botanic GardenLlanarthneTourist Attractionss108_136sp Mae gennym ni amserlen sy’n llawn digwyddiadau ar gyfer Ebrill a Mai, sy’n cynnwys ‘Meddyginiaethau ym Mai’, mis o ddathliadau ar Blanhigion am Iechyd yn ogystal â’n gwerthiant planhigion blynyddol,

Arddangosfa Crefftau – penwythnos o ddathlu creu a gwneud gan grefftwyr lleol, a’r ‘Penwythnos Hobïau’ poblogaidd.  Mae gwybodaeth am yr Ŵyl a digwyddiadau eraill ar gael ar ein gwefan, sef www.gardenofwales.org.uk.

Os nad ydych wedi ymweld â ni eto, neu hyd yn oed os ydych wedi galw heibio o’r blaen, manteisiwch ar y cynnig gwych hwn i grwpiau, a byddwch yn ein helpu ni i wneud 2015 yn flwyddyn fythgofiadwy.

Bydd pob gyrrwr bws yn derbyn taleb gwerth £8.45 am bryd o fwyd a thaleb gwerth £2 a ellir ei defnyddio yn siop roddion neu siop blanhigion yr Ardd.  Mae hefyd digon o le i barcio am ddim, ac ry’n ni wedi ein lleoli yn gyfleus, rhyw ddwy filltir o’r briffordd A48/M4.

++ Ionawr AM DDIM ++ Ionawr AM DDIM ++ Ionawr AM DDIM ++ Ionawr AM DDIM ++ Ionawr AM DDIM ++

Mae mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn RHAD AC AM DDIM ym mis Ionawr, felly pam na wnewch chi ymweliad â ni yn y gaeaf?  Mae cymaint i wneud dan do, bydd yn ddiwrnod allan gwych beth bynnag yw’r tywydd.  Heb law am y tri phenwythnos gyda digwyddiadau (pan fo mynediad yn £3 yn unig), mae’n rhad ac am ddim i ymweld â’r Ardd.

Cysylltwch â gatehouse@gardenofwales.org.uk i drefnu eich ymweliad neu ffoniwch 01558 667149 os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Cewch groeso cynnes yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth. Dymuniadau gorau