Mae gan D? Principality dair ystafell gynadledda ragorol sy’n amrywio o ystafell fwrdd ar gyfer wyth person, i ystafell ar ffurf theatr ar gyfer wythdeg person. Mae gan bob ystafell olygfeydd anhygoel, taflunydd a sgriniau ac offer amlgyfrwng. Yn ogystal â hyn, mae ystafell TG o’r radd flaenaf yn cynnwys 10 cyfrifiadur ac mae gan bob un ohonynt fynediad i’r rhyngrwyd.

Dyma leoliad gwych ar gyfer:

  • Cynadleddau
  • Cyfarfodydd Bwrdd
  • Diwrnodau Hyfforddi
  • Seminarau
  • Lansio Cynhyrchion
  • Cyflwyniadau
  • Arddangosiadau
  • Arddangosfeydd
  • Hyfforddiant TG

Os ydych am logi ystafell yn Nh? Principality, cysylltwch â Chris Moore ar 01558 667114 neu e-bostiwch cmoore@gardenofwales.org.uk

Yr adeilad trawiadol hwn yw’r unig ran o blasty William Paxton sydd wedi goroesi hyd heddiw. Hwn oedd llety’r gweision, y bragdy, y golchdy a’r ceginau.

Wedi goroesi tân 1931, a ddinistriodd y prif blasty, daeth y llety gweision hwn i fod yn ffermdy o’r enw Trawscoed. Heddiw mae ganddo rôl newydd fel Canolfan Gynadledda, lle mae cwmnïau, asiantaethau’r llywodraeth, elusennau a sefydliadau eraill yn defnyddio’r ystafelloedd i redeg cyrsiau, seminarau a chynadleddau.