Rydyn ni’n ceisio ailgylchu cymaint o’n gwastraff â phosibl yma yn yr Ardd.

Yn ein swyddfeydd rydyn ni’n lleihau ein gwastraff gan ddefnyddio papur sgrap pan ydym yn argraffu dogfennau mewnol. Rydyn ni’n ailgylchu ein papur, gwydr, caniau a chardfwrdd. Rydyn ni yn anfon gwastraff i’r safle claddu gwastraff ond rydyn ni bob amser yn ceisio lleihau ein gwastraff ac mae gennym gynlluniau i osod uned compostio enfawr ein hun.

Caiff ein trên tir (llun ar y chwith) ei bweru’n bennaf gan fraster sglodion a ailgylchwyd.

Mae’r gwelyau planhigion, sy’n wynebu’r de ac sy’n edrych dros ein hail lyn a adferwyd o’r enw Llyn Uchaf, yn enghraifft wych o ddefnyddio deunydd a ailgylchwyd. Mae haen o wastraff llechi o chwareli Cymru sydd nid yn unig yn dal gwlybaniaeth ond sydd hefyd yn atal gwlithod yn cael ei roi dros y gwelyau. Efallai yr hoffech wneud hyn adref!

 

Ar gyfer dyfodol cynaliadwy….

 

Gallwn ni i gyd leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu’n fwy.

 

  • Cadwch fagiau siopa yn y car neu’ch bag/poced fel nad oes yn rhaid i chi ddefnyddio rhai newydd bob tro yr ydych yn ymweld â’r archfarchnad.
  • Peidiwch â phrynu ffrwythau na llysiau sydd wedi’u lapio mewn plastig – rydych yn eu golchi cyn eu bwyta beth bynnag!
  • Cymerwch eich dillad i siopau elusen.
  • Dylech gael pentwr o bapur sgrap yn yr ysgol ar gyfer amserau chwarae gwlyb a chopïau bras.
  • Casglwch eitemau megis ffonau symudol a sbectolau er mwyn codi arian i elusen neu ysgol. 
  • Ailddefnyddiwch botiau iogwrt ar gyfer celf a thyfu eginblanhigion.