Rydyn ni’n casglu dŵr ffres o dwll turio 90m o dan y Rhodfa.

Sut y daethom o hyd iddo?

Gan ddefnyddio weiar cambren dillad yn unig, gwnaeth dewin dŵr ddarganfod nant fach yn llifo o dan y tywodfaen.

At ba ddibenion y defnyddiwn y dŵr?

Mae rhwydwaith o danciau a phympiau yn storio a symud y dŵr o gwmpas y toiledau a’r cerfluniau dŵr. Mae hefyd yn llenwi pibellau a chaniau dŵr ein garddwriaethwyr.

Pa ffordd arall yr ydym yn casglu dŵr?

Mae ein cerflun dŵr syfrdanol Marion Kalmus yn ein Porthdy yn cael ei fwydo gan ddŵr glaw. Rydyn ni hefyd yn dyfrhau planhigion y Tŷ Gwydr Mawr gyda’r dŵr glaw a gasglir o’r to.

A ydy casglu dŵr yn dda i’r amgylchedd?

Ydy. Mae’n lleihau’r angen cymdeithasol am gronfeydd dŵr – maen nhw’n gwastraffu ynni ac mae angen glanhau’r dŵr oddi wrthynt mewn ffordd gemegol.

Hefyd mae gwell gan blanhigion ddŵr glaw na dŵr o’r tap.

A ydych chi am arbed dŵr yn EICH gardd CHI? Dyma ychydig o awgrymiadau.