Mae atmosffer y Ddaear yn cynhesu.

Pam?

Arnom ni mae’r bai – bodau dynol. Y pethau a brynwn, y ffordd yr ydym yn teithio a chynhesu ein cartrefi, a’r bwyd a fwytwn. Mae’r gweithredoedd hyn yn rhyddhau llawer o garbon deuocsid (CO2) i atmosffer y Ddaear. Mae CO2 yn dal gwres – ychydig yn debyg i wisgo gormod o ddillad ar ddiwrnod twym.

Ydy hyn yn wael?

Siŵr o fod. Mae’r capiau iâ yn toddi, lefelau’r môr yn codi ac mae’r tywydd ar draws y byd yn llai rhagweladwy. Mae pobl a bywyd gwyllt yn ei chael hi’n anodd addasu.

 Ond a fydd Cymru yn dwymach a sychach?

Mae’n anodd dweud eto. Mae’n bosibl y bydd y tywydd yn oerach ac yn wlypach. Cewch hyd i fwy o wybodaeth am hyn yn Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd .

Mae gan yr Ardd orsaf dywydd sy’n cofnodi tymheredd, glawiad, cyflymder y gwynt a pha mor ddisglair y mae’r haul yn tywynnu. Bydd yn ein helpu ni, a chi, i olrhain y newidiadau i hinsawdd Cymru.

Cliciwch yma i wybod beth mae’r tywydd wedi bod yn ei wneud, yn ei wneud ac o bosib yn ei wneud

A hoffech chi orsaf dywydd? Skyview yw’r cwmni a roddodd yr orsaf dywydd sylfaenol i ni a phrynon ni’r nodweddion ychwanegol megis y monitorau UV a phelydriadau solar. Mae  Gwefan Skyview yn rhoi cyngor ar sut i brynu gorsaf dywydd ar gyfer eich gweithle, eich cartref neu eich ysgol.