Mae dŵr wedi’i wresogi gan fiomàs yn gwresogi’r Bloc Stablau, Tŷ Principality, y Tŷ Gwydr Mawr a’r meithrinfeydd planhigion.

Beth yw ystyr biomàs?

Stwff o blanhigion yw e y gallwn ni ei losgi i greu gwres ac ynni – yn arbennig malurion coed.

Ydy hyn yn dda i’r amgylchedd?

Ydy wir. Mae planhigion yn amsugno CO2 ac yn rhyddhau’r un faint pan gânt eu llosgi– dyma yw ynni carbon-niwtral.

O ble mae’r coed yn dod?

Coed yn yr Ardd a fforestydd mawr Cymru.

A ellir ei ddefnyddio yn y cartref?

Gellir. Gall stôf wresogi un ystafell a’ch holl ddŵr poeth. Mae bwyleri biomàs yn gwresogi nifer gynyddol o ofod swyddfeydd hefyd.

Os hoffech wybod mwy dyma rai dogfennau i’ch helpu chi.

Mae un gan  Carbon Trust – Biomass Heating a practical guide for potential users

Y llall yw – Biomass – A Burning Issue - gan Nick Grant ac Alan Clarke