Rydym yn defnyddio’r panel solar hwn i bwmpio dŵr o gwmpas olwyn ddŵr yn ein hardal addysg Yn ôl i Natur.

Sut?

Mae panel solar wedi’i orchuddio gan filiynau o gelloedd solar, oll wedi’u hamddiffyn gan flaen gwydr.  Mae’r rhain yn trawsffurfio golau ddydd yn drydan. Hyn sy’n pweru’r pwmp dŵr.

Sefwch funud, golau ddydd, wedoch chi?

Ie, nid oes angen heulwen lachar ar gyfer paneli solar. Mae golau ddydd yn gwneud y tro ond mae haul uniongyrchol yn cynyddu maint y pŵer a gynhyrchir ganddynt.

Beth sy’n digwydd pan fydd hi’n tywyllu?

Mae pŵer sy’n cael ei wneud yn ystod y dydd yn gallu cael ei storio mewn batri. Felly gall y trydan gael ei ddefnyddio ar unrhyw adeg – i bweru goleuadau a radios er enghraifft.

Ai dyma’r unig beth y defnyddiwn ynni solar ar ei gyfer?

Na. Caiff ei ddefnyddio’n ddychmygus mewn blwch sain rhyngweithiol yn ein Tŷ Iâ a Rhandir yr Ysgol. Hefyd mae gennym ychydig yn rhagor o gynlluniau mwy uchelgeisiol ar y gweill a byddwn yn sôn am hyn yn nes ymlaen yn y flwyddyn – mae un o’r rhain yn cynnwys cynhyrchu 4 kilowat o baneli solar wedi’u gosod ar do ein hadeilad Biomàs.

Ydych chi eisiau defnyddio ynni solar yn eich tŷ, ysgol, coleg neu yn eich gwaith?

Mae nifer fawr o gwmnïau sy’n cyflenwi cynnyrch ynni solar graddfa fechan. Ni allwn gynghori ar y rhain ond awgrymwn eich bod yn edrych ar what the Carbon Trust say about solar energy.