Mae un o’n pyllau sydd wedi’u hadfer, Pwll yr Ardd, yn gwresogi ein Canolfan Ddarganfod Dŵr Cymru.

Swnio’n wallgof on’d yw e?

Ond dyw e ddim – rhywbeth fel oergell i’r gwrthwyneb.

O dan y dŵr mae llawer o bibau torchog yn llawn hylif. Pan fydd tymheredd y dŵr yn uwch na 5°C, mae’r hylif hwn yn anweddu. Mae’r anwedd yn troi’n ôl yn hylif y tu fewn i’r adeilad, gan ryddhau’r gwres o’r dŵr trwy’r rheiddiaduron.

Beth sy’n pwmpio’r hylif o gwmpas?

Trydan. Ond mae pympiau gwres yn darparu hyd at 4 gwaith mwy o ynni nag maent yn ei ddefnyddio.

Arbed arian?

Siŵr iawn. Gall pwmp gwres gwtogi eich bil gwres hyd at 30 i 40%.

Da i’r amgylchfyd?

Da iawn. Mae pympiau gwres yn symud gwres o gwmpas yn hytrach na chynhyrchu ynni newydd.

 Allech chi ddefnyddio hyn yn y cartref?

Gallech.  Gall pympiau gwres gynhyrchu gwres o ddŵr llonydd neu redegog ac o’r ddaear.