Ffilmiwyd Waters of Mars, un o ymddangosiadau olaf David Tennant ar raglen deledu Dr Who y BBC, yn ein T? Gwydr Enfawr, ac fe’i gwyliwyd gan 10 miliwn o bobl.

Ar ddwy noson oer yn Chwefror 2009, roedd adran offer llwyfan y BBC wedi trawsffurfio’r T? Gwydr yn Fiosffer, lle’r oedd bodau byw rhyfedd wedi heintio gwladfa gyntaf y blaned Mawrth gan achosi eu cyrff i ryddhau ffrydiau o dd?r.

Gwyliwch y clip fideo byr hwn i weld y trawsffurfiad  Dr Who – Waters of Mars.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Cafodd ymwelwyr i’r Ardd yn Nhachwedd 2009, cyn dyddiad y darllediad, y cyfle i weld y Tardis yn y T? Gwydr, pan gafodd seibiant o deithio trwy amser.

Roedd y Tardis yma ychydig o flynyddoedd yn ôl pan oedd Laurence Llewellyn-Bowen wedi galw heibio, ond stori arall yw honno….