Os hoffech gyfleu stori am yr Ardd yn eich cylchgrawn, papur newydd, ffilm, sioe deledu neu radio, neu ar eich gwefan, mae gan yr Ardd Ganolfan Cyfryngau bywiog i’ch helpu chi.

Mae gennym ni ddigonedd o arbenigwyr sy’n gallu siarad am blanhigion, garddio, bywyd gwyllt, ffermio, byw bywydau cynaliadwy a hanes meddyginiaethol, a gallwn ni roi llwyth o luniau, clipiau o ffilmiau a ffeiliau clywedol i chi i’w defnyddio yn rhad ac am ddim.

Gallwn ni hefyd ddarparu cefndir hyfryd, lleoliad atmosfferig, rhai o blanhigion anhygoel, hen siop apothecari ac amrywiaeth hyfryd o fywyd gwyllt ar gyfer eich ffotograffau, cyfres deledu neu leoliad eich ffilm.

Ydy hyn o ddiddordeb i chi? Cysylltwch â’n Pennaeth Marchnata David Hardy trwy e-bostio dhardy@gardenofwales.org.uk neu rhowch ganiad iddo ar 01558 667130.

Edrychwch ar ein harchif o ddatganiadau i’r wasg i weld pa fath o straeon yr ydym ni’n eu hysgrifennu.