Mae gan Rob Jolliffe (Cadeirydd) gefndir bancio ac ar hyn o bryd ef yw cyd-bennaeth marchnadoedd cyfalaf dyled, yn fyd-eang, ar gyfer banc buddsoddi, UBS.
John Ellis (Is-gadeirydd) yw cadeirydd Gwobr Dug Caeredin Cymru a Chyfarwyddwr Addysg yr hen Gyngor Sir Dyfed.
Mae Syr Roger Jones OBE yn entrepreneur ac yn gyn-gadeirydd Asiantaeth Datblygu Cymru.
Mae Camilla Swift, yn awdur garddio llawrydd, arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus garddwriaethol a chyn-olygydd cylchgrawn Saga.
Mae Dr Hew Prendergast yn fotanegwr sydd wedi gweithio yng ngerddi Kew am llawer o flynyddoedd cyn derbyn rheolaeth o Goedwig Ashdown yn Sussex. Mae Ashdown yn Ardal  Gadwraeth Arbennig ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig yr UE, yn bennaf oherwydd ei rostir, ac mae ei 2500 erw (10 milltir sgwâr) yn golygu mai’r Goedwig hon yw’r lle fwyaf sy’n caniatáu mynediad i’r cyhoedd yn y De Ddwyrain.
Heather Stevens yw un o sefydlwyr cwmni yswiriant ‘Admiral’ ac un o ymddiriedolwr Sefydliad Waterloo, sefydliad annibynnol sy’n rhoi grantiau, sy’n ymrwymedig i brosiectau sy’n darparu cymorth yn fyd-eang, yn enwedig yn yr ardaloedd sy’n ymdrin â materion hinsawdd ac anghyfartaledd cyfoeth.
Mae Susyn Andrews yn Dacsonomydd Garddwriaethol Ymgynghorol, sydd â chryn brofiad yn y maes ac sydd wedi cael ei hadnabod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ers y cychwyn ac yn ddiweddarach trwy ei darlithoedd.
Mae Ceri Black, Pennaeth Dysgu yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn gyfrifol am weithgareddau addysgol ar draws safleoedd yr Amgueddfa Genedlaethol.
Mae Richard Pryce, o Ecologwyr Ymgynghorol Pryce, yn rhedeg ymgynghoriaeth ecolegol ei hun sy’n asesu’r effaith amgylcheddol ar ystod o ddatblygiadau arfaethedig a darparu gwasanaethau eraill. Mae’n  gyfranogwr blaenllaw yn y Cymdeithas Fotanegol Ynysoedd Prydain a chofrestrydd is-sir Sir Gaerfyrddin.
Mae Wyn Evans, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Aelod Gweithredol o’r Bwrdd ar gyfer yr Adran Adnoddau, wedi cynrychioli etholaeth lleol Llanddarog ers 1977. Mae ganddo gyfoeth o wybodaeth a phrofiad ar y lefel lleol ac mae wedi bod yn gefnogwr brwd o’r Ardd ers ei dechreuad.