Cynllun Iaith Gymraeg – drafft ymgynghorol

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd) mewn perthynas â Chomisiwn yr Iaith Gymraeg, ac yn unol ag arweiniad y Comisiynydd, wedi datblygu cynllun drafft gwirfoddol y mae yn awr yn gwahodd sylwadau arno.   Anfonwch eich sylwadau at y Director@gardenofwales.org.uk yn dwyn y teitl – Ymgynghori ar y Cynllun Iaith Gymraeg Gwirfoddol – gan gynnwys eich enw/manylion cyswllt, ac ym mha rhinwedd ry’ch chi’n rhoi’r sylw (e.e. unigolyn neu’n ffurfiol ar ran mudiad).   Dylid derbyn sylwadau ddim yn hwyrach na Chwefror 15, 2013.

 

Dr Rosie Plummer, Cyfarwyddwraig.


Dilynwch y cyswllt hwn i’n dogfen ymgynghorol, ein Cynllun Iaith Gymraeg, os gwelwch yn dda