Bathodyn er Anrhydedd

Dyfarnwyd statws Bathodyn Atyniad Blue Peter i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Golyga’r anrhydedd hwn bod yr Ardd yn ymuno ag atyniadau eraill sydd wedi ennill y wobr hon, ac yn rhoi’r hawl i bawb sy’n ddeiliaid bathodyn i gael mynediad am ddim i’r Ardd. Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae Bathodyn Blue Peter wedi […]

No Comments
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae mynediad AM DDIM i bawb i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 1af, er anrhydedd i’n nawddsant. Mae Dydd Gŵyl Dewi yn amser delfrydol i ail-gynefino â’r Ardd, ar ôl gaeaf hir a gwlyb, a mwynhau blas o ddiwylliant Cymreig. Bydd y gorau o fwyd a diod lleol yno i’w flasu a’i […]

No Comments
Ewch yn Wyllt

Ewch yn Wyllt

Celf wyllt, adar y coed, a gwehyddu, yw rhai o nodweddion gweithgareddau’r gwanwyn  yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru yn ystod hanner tymor. “Ry’n ni’n mynd i ddangos i’n hymwelwyr sut i edrych am, a gwneud defnydd o wrthrychau naturiol ysbrydoledig”, meddai’r trefnydd, Bruce Langridge.  “Mae coetiroedd, gwrychoedd, ac ymylon caeau, yn drysorfeydd sy’n llawn brigau, […]

No Comments
Adaryddion yr Ardd

Adaryddion yr Ardd

Efallai mai tywydd delfrydol i hwyaid sydd gennym yn awr, ond mae adarwyr yn gobeithio cael cip ar amrediad ehangach o adar ar ddiwrnod arbennig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd Daniel Jenkins-Jones, o’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yng Nghymru, yn arwain dwy daith gerdded ddwyieithog gwylio adar o amgylch yr Ardd ar Ddydd […]

No Comments
Hadau’r Sul yn gwreiddio

Hadau’r Sul yn gwreiddio

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal ei diwrnod cymunedol cyfnewid hadau cyntaf ar Ddydd Sul, Chwefror 23. Mae trefnwyr ‘Hadau’r Sul’ yn gobeithio dod â chynilwyr hadau, selogion tyfu llysiau a pherlysiau adref, garddwyr lleol a chymunedol, a pherchnogion lleiniau, at ei gilydd, ynghyd â mudiadau sy’n ymgyrchu dros gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy a […]

No Comments

Taflu Golau ar Dywyllwch y Ffurfafen

Mae rhyfeddodau cosmig ar y fwydlen ynghyd â chawl a diod siocled twym ym Mharti’r Sêr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener, Chwefror 7. Pwysigrwydd y ffurfafen dywyll yw prif thema’r digwyddiad hwn, sy’n cael ei gynnal mae’n amlwg yn  y nos, ac fe’i cynhelir ar y cyd gan Gymdeithas Seryddol Abertawe. Yn […]

No Comments
Bathodyn er Anrhydedd

Bathodyn er Anrhydedd

Dyfarnwyd statws Bathodyn Atyniad Blue Peter i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Golyga’r anrhydedd hwn bod yr Ardd yn ymuno ag atyniadau eraill sydd wedi ennill y wobr hon, ac yn rhoi’r hawl i bawb sy’n ddeiliaid bathodyn i gael mynediad am ddim i’r Ardd. Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae Bathodyn Blue Peter wedi […]

No Comments