Parth 4 – Ffwng Ffrind a Gelyn

Mae ymwelwyr yn mynd i mewn i’r adran olaf trwy dwnnel o falurion dail, a chael eu hatgoffa, heblaw am ffwng y byddem wedi ein hamgylchynu gan ddyddodiad diddiwedd o ddeunydd organig – mae hyn yn arwain at gyflwyniad ar gompostio.

Mae’r ystafell olaf hon yn tynnu sylw at agweddau cadarnhaol yn ogystal â negyddol o’r ffwng.  Mae adran o gartref yn darlunio’r difrod a achosir gan wlyb-bydredd a sych-bydredd ac wrth i’r ymwelwyr syllu trwy ffrâm bwdr y ffenestr, gwelant lyfrau wedi’u gorchuddio gan wystrys y coed a fideo treigl amser o ffrwythau’n pydru a bara wedi llwydo.  Mae effeithiau niweidiol ffwng ar blanhigion ac anifeiliaid yn cael eu cydbwyso â deunydd ar eu rôl bositif, yn arbennig ffwng micorisal yn byw ar wreiddiau a pherthynas symbiotig, gan gynnwys model o gen anferth a ffilm o erddi ffwng morgrug deildorrol.

Yn y diwedd y neges a roddir drwy’r cyfan i’r ymwelydd yw hyn: na fyddai bywyd ar y ddaear yn gallu cael ei gynnal heb ffwng.