Meddyginiaethau cartref ar gyfer problemau cyffredin – allan o ‘Make Your Garden Feed You’ a gyhoeddwyd yn 1947

I gael gwared ar blâu pryfed o’ch gardd, cadwch grwban dŵr, neu ddraenog.

Mae darn o foronen neu daten wedi’i gosod mewn hollt pren a’i gosod yn y ddaear yn denu hoelion daear – ar ôl peth amser tynnwch y pren lan a llosgi’r abwyd gyda’i gynhaeaf o hoelion daear.

Gwnewch olchiad o lwyaid o halen mewn galwyn o ddŵr -mae’n dinistrio lindys pili pala gwyn bresych a llysiau gwyrdd eraill.

llif bryf maip – cynrhonyn dinistriol- gellir cael gwared arno drwy wlychu’r planhigion yn ysgafn gyda brws llaw, a gwneud i’r lindys gwympo bant, pan fyddant yn marw o newyn.

Er mwyn rhwystro gwyfyn ffa a phys, trochwch yr hadau mewn dŵr cyn eu hau a gwaredu’r rhai sy’n arnofio.

Rhowch gymysgedd o huddygl a halen am ben planhigion helogan er mwyn rhwystro pry’r helogan.

Dyma rai syniadau eraill…………..

Moron neu datws (rhai gwael) ar brennau – maglau hoelion daear

Huddygl – wedi’i adael am o leiaf deufis – mae’n gwrteithio ac mae’n atal chwilen yr helogan – rhowch am ben yn y gwanwyn neu’r haf

Lludw coed – gwrtaith cyffredinol

Atal bresych rhag mynd i had – gosod coes matsien yn y coesyn

Claddu darnau bach o biben ger wal dros y compost wrth blannu tomatos gerllaw neu o dan gysgod glaw

Mae gwrtaith yn cynnwys plu, slwdj

Gwrtaith hylif – gosodwch fwysel o wrtaith ceffyl mewn sach a’i grogi mewn bwced neu gasgen, defnyddiwch wedi’i wanedu i liw te gwan

Mae tatws cynnar yn tyfu mewn twmpath dail wedi’i bwyso lawr gan glwyd collen wedi’i llenwi i mewn gyda rhedyn a dorrwyd yn yr hydref

Byrgnwd – letys radis, berwr

Gwely hadau – brassica, cennin

Gwellt wedi’i stwffio i mewn i botiau blodau ar brennau – maglau pryfyn clust